alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

LUMIX DMC-G80

LUMIX DMC-G80

LUMIX DMC-G80

LUMIX DMC-G80
LUMIX DMC-G80 byder på en fantastisk billedkvalitet og konsekvent ydeevne i marken
Kombinationen af 4K-teknologi, forbedret 5-akslet Dual Image Stabilisation og et vejrforseglet hus giver det perfekte kamera til high-end, udendørs brug.

Fantastisk klarhed i alle billeder
Det nye LUMIX DMC-G80 er udstyret med et opdateret billedstabiliseringssystem – det 5-akslede Dual I.S. 2. Der er brugt ny gyrosensor-teknologi, hvorved O.I.S. (Optical Image Stabiliser, 2-axis) og B.I.S. (Body Image Stabiliser, 5-axis) arbejder i perfekt harmoni og med enestående præcision. Med forbedret dæmpning af sløring bliver billeder og video smukt skarpe på trods af vibrationer fra rystelser med hånden eller bevægelse i terrænet.

Med LUMIX DMC-G80’s evne til at analysere optageforholdene, herunder brændvidde, kan det nye Dual I.S. 2-system benytte maks. 5-stop langsommere lukkerhastighed. Brugeren får også glæde af optagelser uden sløring ved både vidvinkel og telefoto, selv i situationer med dårligt lys, eller ved optagelser med en hånd.

For yderligere at minimere uønskede vibrationer benytter LUMIX DMC-G80 også et elektromagnetisk drive i lukkerenheden. Rystelserne forårsaget af bevægelsen i lukkerlamellen reduceres dramatisk, og lukkerlyden minimeres også. I kombination med det massive magnesium i frontpanelet, reduceres lukkervibrationen med ca. 90% sammenlignet med DMC-G80’s forgænger, G7/G70.

Styrken til at levere den bedste kvalitet
16.0-megapixel Digital Live MOS-sensoren og den nye Venus Engine i forening gør det muligt for brugeren at tage dynamiske og levende billeder i høj kvalitet med fantastisk opløsning, stor kontrast, imponerende farvegengivelse og en høj maks. ISO-følsomhed på 25600.

Sensoren uden lavpasfilter hjælper dig med at tage skarpere billeder med flere detaljer. Samtidig giver Venus Engine dynamiske og imponerede farver – som den klare blå himmel – ved at opdele farvetone, mætning og lysstyrke, og finjustere dem individuelt. Ved at udnytte finjusteringen kan man med LUMIX G80 vælge forudindstillet kontrast, skarphed, mætning og støjreduktion, som passer til omgivelserne og optagestilen.

Panasonics LUMIX G-kameraer er ikke blot berømte for kvaliteten i stillbilleder, men også for deres formåen inden for 4K-video i høj kvalitet. LUMIX DMC-G80 optager fantastisk flot QFHD 4K-video i høj opløsning i 3840x2160 ved 25p/30p (50Hz) eller 24p i MP4 i tillæg til fuld HD 1920 x 1080 ved 50p/60p (50 Hz) videoer i AVCHD Progressive eller MP4-format (MPEG-4 / H.264) med nærmest fuldtids AF.

Capture those fleeting photo opportunities
Vha. LUMIX DMC-G80’s exceptionelle 4K-videoformåen kan man med 4K Photo-funktionen trække et 8-megapixel stillbillede ved 30fps ud med stor præcision, så selv det flygtigste øjeblik kan fanges i et stillbillede.

LUMIX DMC-G80 har tre eksklusive 4K Photo-funktioner integreret: 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) og 4K Pre-burst; disse hjælper alle fotografen med at fange det perfekte billede ved at klippe den ønskede ramme ud fra en optaget 4K-videooptagelse.

Udover 4K Photo, opnår DMC-G80’s Contrast AF endnu hurtigere og mere præcis fokusering med digital signal-kommunikation ved maks. 240 fps. Contrast AF-systemet i LUMIX DMC-G80 er yderligere forbedret med Panasonics integration af Depth From Defocus-teknologi (DFD), som forkorter fokuseringstiden endnu mere.

Hvis fokus ikke er præcis som brugeren havde til hensigt ved tryk på udløserknappen, kan man med LUMIX DMC-G80’s Post Focus-funktion vælge det specifikke fokuspunkt efter optagelse. Dette er specielt praktisk under makrooptagelse, hvor der kræves en præcis fokusering. Kameraet har desuden også en ny Focus Stacking-funktion. Da det kan være vanskeligt at tage et enkelt makrobillede med specifikke områder i fokus, kan brugeren med Focus Stacking tage flere billeder af det samme med forskellige fokuspunkter og derefter kombinere dem til ét billede med det ønskede fokuspunkt.

Med Low Light AF er det desuden muligt at indstille fokus mere præcist på motivet under forhold med meget lidt lys (-4EV), f.eks. ved fotografering af dyreliv ved daggry eller skumring. Med Starlight AF kan spirende astronomer fange individuelle stjerner eller konstellationer på nattehimlen.

Robust og alsidigt design
DMC-G80 er designet med en sprøjtestøbt frontramme i magnesium, som gør, at det kan klare at blive brugt i marken. Kameraet har også en stænk- og støvtæt konstruktion takket være forseglinger ved alle led, programvælgere og knapper.

For yderligere at forbedre kontrollen er LUMIX DMC-G80 udstyret med et ergonomisk designet greb, som gør, at det kan holdes stabilt med én hånd. Forreste/bagerste dobbelte programvælgersystem med programskiver gør det muligt at foretage indstillinger direkte. Brugeren kan f.eks. justere hvidbalancen med forreste programvælger og indstille ISO med bagerste vælger, mens støjeffekten overvåges eller lukkerhastigheden vælges på bagerste skærm – ideelt, når man arbejder med komplekse lyssituationer.

DMC-G80 har en stor 2.360K-dot OLED (Organic Light-Emitting Diode) LVF (Live View Finder) med et forstørrelsesforhold på ca. 1,48x / 0,74x (35mm kamera ækviv.) og 100% synsfelt. Det giver en meget hurtig respons med et minimium af tidsforsinkelse på mindre end 0,01 sek., samt 10.000:1 høj kontrast for exceptionel synlighed. Toppunktafstanden på ca. 20 mm giver stor synlighed og gør det behageligt at bruge, selv for brillebrugere.

LVF har også en ny strømbesparingstilstand. Hvis sensoren mærker, at øjet har bevæget sig væk fra LVF'en, går kameraet automatisk i dvaletilstand efter 3, 5 eller 10 sekunder. Når lukkerknappen trykkes halvt ned, skifter det straks tilbage til optagefunktion. Denne egenskab er med til at øge mængden af billeder, der kan tages på en batteriladning med næsten 3 gange, fra 320 til ca. 800.

Andre spændende egenskaber

 • Nyt batterigreb - DMW-BGG1
  LUMIX DMC-G80 er kompatibel med batterigrebet DMW-BGG1 (ekstra tilbehør). Ved at bruge to batterier - det ene i kameraet og det andet i grebet, udvidet DMW-BGG1 batteritiden til længere tids optagelser. Det giver også et mere behageligt greb, selv ved optagelser i vertikal vinkel. DMW-BGG1 er designet eksklusivt til LUMIX DMC-G80 og matcher kameraet perfekt, ligesom det også er fremstillet med en vejrforseglet og robust konstruktion.
 • 4K Live Cropping
 • Real-time HDMI-billed-output samtidig med optagelse af video
 • 3,5mm mikrofonstik
 • Ny Focus Bracket og Aperture Bracket
 • Gamma forudindstillinger til videooptagelse via Creative Video-tilstand
 • Nem trådløs forbindelse via Wi-Fi® med smartphones
 • Creative Control i P/A/S/M-indstilling
 • Fremkaldelse af RAW-data i kameraet
 • Silent Mode
 • Multiple Exposure
 • Time Lapse Shot / Stop Motion Animation

LUMIX DMC-G80 Offers Exquisite Image Quality and Consistent Performance in the Field
4K technologies, improved 5-Axis Dual Image Stabilisation and a Splash/Dust Proof design combine to deliver the perfect camera for high-end, outdoor use

Stunning clarity with every shot
The new LUMIX DMC-G80 features an updated Image Stabilisation system – the 5-axis Dual I.S. 2. By incorporating new gyro-sensor technology, the O.I.S. (Optical Image Stabiliser, 2-axis) and B.I.S. (Body Image Stabiliser, 5-axis) are able to work in perfect harmony and with outstanding accuracy. With improved suppression of blur, resulting pictures and videos remain beautifully crisp despite vibrations caused by shaking hands or traversing outdoor terrain.

With the LUMIX DMC-G80’s ability to analyse shooting conditions, including focal length, the new Dual I.S. 2 system is able to utilise max. 5-stop slower shutter speed . Users can also enjoy blur-free photo/video shooting in both wide angle and telephoto, even in low light situations or when shooting with one hand.

To further minimise unwanted vibration, the LUMIX DMC-G80 also utilises an electromagnetic drive in the shutter unit. The shock caused by the movement of shutter diaphragm is dramatically reduced and shutter sound is also minimised. Together with the adoption of solid magnesium for the front panel, shutter vibration is reduced by approx. 90% compared with the DMC-G80’s predecessor, the G7/G70.

Power to deliver the highest quality
The 16.0-megapixel Digital Live MOS Sensor and new Venus Engine combine to allow users to shoot vibrant, true-to-life high-quality images with excellent resolution, high contrast, impressive colour reproduction and max. ISO 25600 high sensitivity.

By removing the Low Pass Filter from the DMC-G80’s sensor, the limiting resolution is improved by approx. 10% . At the same time, the Venus Engine reproduces vibrant, impressive colour – such as clear sky – by dividing hue, saturation and luminosity and finely adjusting them individually. Taking advantage of this fine tuning capability, the LUMIX G80 enables users to choose a pre-set of contrast, sharpness, saturation and noise reduction that suits their environment and shooting style.

Panasonic’s LUMIX G cameras are not only renowned for their still image quality, but also for their high quality video capability in 4K. The LUMIX DMC-G80 records stunningly smooth, high-resolution QFHD 4K video in 3840x2160 at 25p/30p (50Hz) or 24p in MP4 in addition to full-HD 1,920 x 1,080 at 50p/60p (50 Hz) videos in AVCHD Progressive or MP4 (MPEG-4 / H.264) format with practical full-time AF.

Capture those fleeting photo opportunities
Utilising the LUMIX DMC-G80’s exceptional 4K video recording capability, the 4K Photo function allows users to extract an 8-megapixel still at 30fps with exact precision, enabling even the most fleeting moment to be caught in a still image.

Three exclusive 4K Photo functions are integrated into the LUMIX DMC-G80: 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) and 4K Pre-burst; all of which help allow photographers to capture and record that perfect picture by cropping the exact frame they want out from the recorded 4K video footage.

In addition to 4K Photo, the DMC-G80’s contrast AF achieves even faster and more precise focusing with digital signal communication at max. 240 fps. The Contrast AF system in the LUMIX DMC-G80 is further enhanced by Panasonic’s integration of Depth From Defocus (DFD) technology which shortens the focusing time even further.

If focus is not exactly as the user intended when the shutter is pressed, the LUMIX DMC-G80’s Post Focus function enables users to select the specific focus point even after shooting – particularly helpful in situations like macro shooting where severe focusing is required. In addition, the camera also features a new Focus Stacking function. As taking a single macro photo with specific areas in focus can sometimes be difficult, Focus Stacking enables users to take multiple images of the same frame with different focus points, then combine them into one image with the defocus as you like.

In addition, Low Light AF makes it possible to set focus on the subject more precisely in extremely low-lit situations (-4EV) such as wildlife photography at dawn or dusk, while Starlight AF, allows budding astronomers to capture individual stars and constellations in the night sky.

Tough and versatile design
To withstand the demands of heavy field use, the DMC-G80 adopts design with a full die-cast magnesium front frame. It also features splash and dustproof construction thanks to the careful sealing on every joint, dial and button.

To further enhance control, the LUMIX DMC-G80 comes with ergonomically-designed thick grip for a stable holding even in one hand. The front/rear dual dial system with dial operation switch enables direct setting. For example, users can adjust white balance with a front dial and set ISO with a rear dial while choosing the shutter speed or monitoring the noise effect on the rear screen – ideal when dealing with complex lighting situations.

The DMC-G80 boasts a large 2,360K-dot OLED (Organic Light-Emitting Diode) LVF (Live View Finder) with a magnification ratio of approx. 1.48x / 0.74x (35mm camera equiv.) and 100% field of view. It delivers high speed response with minimum time lag of less than 0.01 sec as well as 10,000:1 high contrast for exceptional visibility, plus, the eye point of approximately 20 mm offers high visibility and comfort even for users wearing glasses.

The LVF also comes with a new Power Save Mode. If the sensor detects that the eye has moved away from the LVF, the camera automatically enters sleep mode after 3, 5 or 10 seconds. When the shutter button is half pressed, it instantly switches back into shooting mode. This feature helps to increase the amount of shots that can be taken with one battery charge by almost three times, from 320 to approximately 800.

Adopting a static-type touch control system, the 3-inch (7,62cm), 1040K-dot, free-angle rear screen is easy to control.

A host of other exciting features

 • New Battery Grip - DMW-BGG1
  The LUMIX DMC-G80 is compatible with the optional Battery Grip DMW-BGG1. By using two batteries - one in the camera and the other in the grip, the DMW-BGG1 extends the battery life for long time shooting. It also makes gripping more comfortable even in vertical angle shooting. Exclusively designed for LUMIX DMC-G80, the DMW-BGG1 perfectly matches the camera, also boasting splash/dust-proof rugged design.
 • 4K Live Cropping
 • Real-time HDMI image output while simultaneously recording video
 • The 3.5mm microphone jack
 • New Focus Bracket and Aperture Bracket
 • Gamma pre-sets for video recording via Creative Video mode
 • Easy Wireless Connectivity via Wi-Fi® with Smartphones
 • Creative Control in P/A/S/M Mode
 • RAW data development in Camera
 • Silent Mode
 • Multiple Exposure
 • Time Lapse Shot / Stop Motion Animation

1. 5-Axis Dual I.S. 2 works when attaching the lenses that are compatible with it. The compliant lenses are H-FS14140 and H-FS12060 as of 19 September, 2016. Firmware update of the lens is also required.
2. Based on the CIPA standard Yaw/Pitch direction: focusing distance f=50-140mm (35mm film camera equivalent f=100-280mm), when H-FS14140 is used
3. Panasonic comparison with DMC-G7/G70
4. Contrast AF with DFD Technology works only with Panasonic Micro Four Thirds lenses.
5. The Post Focus function needs to be activated manually in the camera menu.
6. When set to ‘3 seconds’, using 12-60mm, 14-140mm or 14-42mm lenses and the bundled battery pack. When the rear screen is set to an on-monitor recording information screen

Uansett hvor eventyret tar deg, G80 har nyeste Dual Image Stabilisation-teknologi og førsteklasses 4K-muligheter i et værforseglet kamerahus og linsesett for maksimal fleksibilitet.

En for eventyret
Når livets eventyr tar deg steder, trenger du et kamera som kan holde tritt. Når fotografen Mitchell Kanashkevich nylig reiste til Romania, valgte han LUMIX G80. Dual Image Stabiliser er perfekt for å ta bilder utendørs og hjelper deg med å ta skarpere, klarere bilder i vanskelige eller raske miljø, mens det værforseglede kamerahuset og linsen er svært fleksibel hvor enn du reiser.

Realistiske detaljer
G80s 16-megapiksler Digital Live MOS-sensoren med intet low pass-filter lar deg ta skarpere bilder med flere detaljer, uansett hvor turen tar deg.

Ingen flere uskarpe bilder
Livet står ikke stille for at du skal ta bilde. Derfor integrerer LUMIX G80 5-akse DUAL I.S. 2 (Image Stabiliser)*¹, som kombinerer kamerahus- og linsestabilisering for kraftigere bevegelseskorrigering og kompenserer opptakene opptil 5 F-Stops*². 5-aksestabiliseringen fungerer i både bred og telefotofotografering og bevegelsesbildeopptak inkludert 4K-video.
*1 DUAL I.S. 2 tilgjengelig med oppgradering av kamerafastvaren.
*2 Basert på CIPA-standarden [Yaw/Pitch-retning: fokusavstand f=50-140 mm (tilsvarende 35 mm-filmkamera f=100-280 mm), når H-FS14140 brukes.]

Det du ser er det du tar opp
LUMIX G80s Live View Finder med 0,74x (tilsvarende 35 mm-kamera) forstørrelsesforhold gir deg friheten til å komponere bildet og fange alt du ser. LVF har også 2 360K-punkt høy oppløsning og omtrent 100 % fargegjenproduksjon for høy synlighet under alle omstendigheter.

Gå aldri glipp av det perfekte skuddet
4K PHOTO-funksjonen på LUMIX G80 lar deg fange opp det perfekte øyeblikket ved å velge et bildefelt fra en videosekvens (opptak ved 30 b/s) i kameraet, og lagre det som et individuelt høyoppløselig bilde.
Bare ta bildet, velg og lagre, for å gjøre de små øyeblikkene dyrebare på enhver måte.

Eventyrene dine har aldri sett bedre ut
Med høyeste kvalitet med 4K-video kan du med LUMIX G80 gjøre opptak av enhver etappe på reisen i opptil 4x oppløsningen til full HD. Flere detaljer, større klarhet – flere minner du kan se tilbake på, i perfekt kvalitet.

Ta bilde nå, fokuser senere
Nyt den kreative friheten med å kunne bestemme hva du ønsker å fokusere på. Post Focus gir deg evnen til å se over bildet og ta på området som du vil gjøre skarpere, selv etter at du har tatt bildet. Ikke nok med det. Med Focus Stacking-funksjonen kan du enkelt velge flere fokuspunkter i samme bilde. Det er enkelt, fantastisk og i LUMIX G80.

Forseglet kamerahus- og linsedesign for ethvert eventyr
Robust nok til å motstå selv de mest utfordrende miljøene, LUMIX G80 har et sprute-/støvsikkert kamerahus og linsesett. Med de aller nyeste funksjonene pakket inn i en kompakt og mobil form, får du fleksibiliteten og friheten til å aldri slutte å utforske.

 • 5-akse Dual I.S. 2 bildestabilisering
 • Sprut-/støvsikkert
 • Fremre ramme av magnesiumlegering
 • 4K photo
 • Post fokus
 • Focus Stacking
 • 1600 megapiksels
 • 3" 1040K-dot Free-angle
 • LVF, Live View Finder

LUMIX DMC-G80 Offers Exquisite Image Quality and Consistent Performance in the Field
4K technologies, improved 5-Axis Dual Image Stabilisation and a Splash/Dust Proof design combine to deliver the perfect camera for high-end, outdoor use

Stunning clarity with every shot
The new LUMIX DMC-G80 features an updated Image Stabilisation system – the 5-axis Dual I.S. 2. By incorporating new gyro-sensor technology, the O.I.S. (Optical Image Stabiliser, 2-axis) and B.I.S. (Body Image Stabiliser, 5-axis) are able to work in perfect harmony and with outstanding accuracy. With improved suppression of blur, resulting pictures and videos remain beautifully crisp despite vibrations caused by shaking hands or traversing outdoor terrain.

With the LUMIX DMC-G80’s ability to analyse shooting conditions, including focal length, the new Dual I.S. 2 system is able to utilise max. 5-stop slower shutter speed . Users can also enjoy blur-free photo/video shooting in both wide angle and telephoto, even in low light situations or when shooting with one hand.

To further minimise unwanted vibration, the LUMIX DMC-G80 also utilises an electromagnetic drive in the shutter unit. The shock caused by the movement of shutter diaphragm is dramatically reduced and shutter sound is also minimised. Together with the adoption of solid magnesium for the front panel, shutter vibration is reduced by approx. 90% compared with the DMC-G80’s predecessor, the G7/G70.

Power to deliver the highest quality
The 16.0-megapixel Digital Live MOS Sensor and new Venus Engine combine to allow users to shoot vibrant, true-to-life high-quality images with excellent resolution, high contrast, impressive colour reproduction and max. ISO 25600 high sensitivity.

By removing the Low Pass Filter from the DMC-G80’s sensor, the limiting resolution is improved by approx. 10% . At the same time, the Venus Engine reproduces vibrant, impressive colour – such as clear sky – by dividing hue, saturation and luminosity and finely adjusting them individually. Taking advantage of this fine tuning capability, the LUMIX G80 enables users to choose a pre-set of contrast, sharpness, saturation and noise reduction that suits their environment and shooting style.

Panasonic’s LUMIX G cameras are not only renowned for their still image quality, but also for their high quality video capability in 4K. The LUMIX DMC-G80 records stunningly smooth, high-resolution QFHD 4K video in 3840x2160 at 25p/30p (50Hz) or 24p in MP4 in addition to full-HD 1,920 x 1,080 at 50p/60p (50 Hz) videos in AVCHD Progressive or MP4 (MPEG-4 / H.264) format with practical full-time AF.

Capture those fleeting photo opportunities
Utilising the LUMIX DMC-G80’s exceptional 4K video recording capability, the 4K Photo function allows users to extract an 8-megapixel still at 30fps with exact precision, enabling even the most fleeting moment to be caught in a still image.

Three exclusive 4K Photo functions are integrated into the LUMIX DMC-G80: 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) and 4K Pre-burst; all of which help allow photographers to capture and record that perfect picture by cropping the exact frame they want out from the recorded 4K video footage.

In addition to 4K Photo, the DMC-G80’s contrast AF achieves even faster and more precise focusing with digital signal communication at max. 240 fps. The Contrast AF system in the LUMIX DMC-G80 is further enhanced by Panasonic’s integration of Depth From Defocus (DFD) technology which shortens the focusing time even further.

If focus is not exactly as the user intended when the shutter is pressed, the LUMIX DMC-G80’s Post Focus function enables users to select the specific focus point even after shooting – particularly helpful in situations like macro shooting where severe focusing is required. In addition, the camera also features a new Focus Stacking function. As taking a single macro photo with specific areas in focus can sometimes be difficult, Focus Stacking enables users to take multiple images of the same frame with different focus points, then combine them into one image with the defocus as you like.

In addition, Low Light AF makes it possible to set focus on the subject more precisely in extremely low-lit situations (-4EV) such as wildlife photography at dawn or dusk, while Starlight AF, allows budding astronomers to capture individual stars and constellations in the night sky.

Tough and versatile design
To withstand the demands of heavy field use, the DMC-G80 adopts design with a full die-cast magnesium front frame. It also features splash and dustproof construction thanks to the careful sealing on every joint, dial and button.

To further enhance control, the LUMIX DMC-G80 comes with ergonomically-designed thick grip for a stable holding even in one hand. The front/rear dual dial system with dial operation switch enables direct setting. For example, users can adjust white balance with a front dial and set ISO with a rear dial while choosing the shutter speed or monitoring the noise effect on the rear screen – ideal when dealing with complex lighting situations.

The DMC-G80 boasts a large 2,360K-dot OLED (Organic Light-Emitting Diode) LVF (Live View Finder) with a magnification ratio of approx. 1.48x / 0.74x (35mm camera equiv.) and 100% field of view. It delivers high speed response with minimum time lag of less than 0.01 sec as well as 10,000:1 high contrast for exceptional visibility, plus, the eye point of approximately 20 mm offers high visibility and comfort even for users wearing glasses.

The LVF also comes with a new Power Save Mode. If the sensor detects that the eye has moved away from the LVF, the camera automatically enters sleep mode after 3, 5 or 10 seconds. When the shutter button is half pressed, it instantly switches back into shooting mode. This feature helps to increase the amount of shots that can be taken with one battery charge by almost three times, from 320 to approximately 800.

Adopting a static-type touch control system, the 3-inch (7,62cm), 1040K-dot, free-angle rear screen is easy to control.

A host of other exciting features

 • New Battery Grip - DMW-BGG1
  The LUMIX DMC-G80 is compatible with the optional Battery Grip DMW-BGG1. By using two batteries - one in the camera and the other in the grip, the DMW-BGG1 extends the battery life for long time shooting. It also makes gripping more comfortable even in vertical angle shooting. Exclusively designed for LUMIX DMC-G80, the DMW-BGG1 perfectly matches the camera, also boasting splash/dust-proof rugged design.
 • 4K Live Cropping
 • Real-time HDMI image output while simultaneously recording video
 • The 3.5mm microphone jack
 • New Focus Bracket and Aperture Bracket
 • Gamma pre-sets for video recording via Creative Video mode
 • Easy Wireless Connectivity via Wi-Fi® with Smartphones
 • Creative Control in P/A/S/M Mode
 • RAW data development in Camera
 • Silent Mode
 • Multiple Exposure
 • Time Lapse Shot / Stop Motion Animation

1. 5-Axis Dual I.S. 2 works when attaching the lenses that are compatible with it. The compliant lenses are H-FS14140 and H-FS12060 as of 19 September, 2016. Firmware update of the lens is also required.
2. Based on the CIPA standard Yaw/Pitch direction: focusing distance f=50-140mm (35mm film camera equivalent f=100-280mm), when H-FS14140 is used
3. Panasonic comparison with DMC-G7/G70
4. Contrast AF with DFD Technology works only with Panasonic Micro Four Thirds lenses.
5. The Post Focus function needs to be activated manually in the camera menu.
6. When set to ‘3 seconds’, using 12-60mm, 14-140mm or 14-42mm lenses and the bundled battery pack. When the rear screen is set to an on-monitor recording information screen

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber