alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

NISSIN COMMANDER AIR 1

NISSIN COMMANDER AIR 1

NISSIN COMMANDER AIR 1

NISSIN COMMANDER AIR 1

NISSIN COMMANDER AIR 1

NISSIN COMMANDER AIR 1
Denne nye opgraderede version af Di700 flashen inkluderer en trådløs modtager, som fungerer med den nye Nissin Commander Air 1 - en radiosender,  som kan styre 3 grupper af Nissin Di700 Air flashenheder. Via det brugervenlige kontrolpanel styrer man en række forskellige funktioner på en nem og brugervenlig måde. Nissin Air-systemet er fleksibelt, Nissin Commander Air 1 kan bruges til at styre forskellige versioner af Nissin Di700 Air til trådløs TTL eller manuel flash.

NAS er Nissins nyudviklede 2.4GHz trådløse flashsystem. Sammenlignet med traditionelle optiske trådløse sendere, er 2.4GHz radiosendere mindre følsomme over for vinkler og forhindringer, og den har en rækkevidde på op til 30 meter. Sendekanaler og radiokanals-ID kan indstilles for at forhindre signalforstyrrelser på samme kanal.

Air 1 Specifikationer

Model Til Canon/ Nikon og Sony Digitale SLR-kameraer
Trådløst system Radio
Radio-specifikationer 2.4GHz ISM-båndet
Kanaler 8 kanaler (kanalindstilling i Air 1)
Flash A, B, C (3 Grupper) (Gruppekontrol og en specifik gruppe kan stoppe overførsel)
Strømkilde To stk. AAA-batterier
Funktioner TTL, Manuel og Manuel zoom
Flashinterval Hurtigst 10 gange/sekund
Antal flashudladninger (ca.) 3.000 flashudladninger
Rækkevidde Maks. 30m
Funktioner [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manuel]
Manuel zoom Manuelle justeringer (24/35/50/70/85/105/135/200mm)
TTL-kompensation [TTL] -2.0 ~ + 2.0 ,1/2EV trin [manuel] 1 ~ 1/128 (8 trin). Hver gruppe kan justeres separat eller synkroniseret
Flasheksponeringskontrol

Synkronisering med 1. lukkergardin, synkronisering med 2. lukkergardin, Højhastighedssynkronisering, Reduktion af røde øjne, Langsom synkronisering (kun tilgængelig på Nikon-modellen), FE / FV-Lås (indstilles på kameraet)

Rækkevidde på AF-hjælpelys 0,7 ~ 5m
Betjeningspanel LED-farvepanel og vælger
Højhastigheds-synkronisering 1/8.000 sek.
Mål 65(L) x 60 (B) x 55 (H)mm
Vægt 55g (uden batterier)

Nissin esittelee uuden NAS 2.4GHz radioyhteydellä toimivan langattoman salamajärjestelmänsä. Verrattuna perinteisiin optisiin langattomiin järjestelmiin, 2.4GHz radiosignaali ei kärsi näkyvyys- ja kulmaongelmista ja omaa kuuluvuuden 30m asti. Lähetyskanavat ja radiolähetyksen ID-koodit voidaan asettaa estämään salaman vahinkoväläytykset mikäli kanavalla esiintyy häiriöitä.

Uusi päivitetty versio Di700 salama sisältää langattoman vastaanottimen joka on yhteensopiva uuden Nissin Commander Air 1 - radiolaukaisimen kanssa. Commander Air 1 voi kontrolloida kolmea eri ryhmää Nissin Di700 Air-salamalaitteita (yhteensä 21 NAS salamalaitetta) käyttäjäystävällisen ohjauspaneelinsa kautta, joka yhdessä erilaisten toimintojensa kanssa tekee käyttämisestä helppoa.

Nissin Air System on joustava salamajärjestelmä ja Nissin Commander Air 1 pystyy hallitsemaan useita erilaisia versioita Di700 Air-salamalaitteesta langattomalle TTL:e tai manuaalisalamalle.

Air 1 Ominaisuudet

Tyyppi Canon/ Nikon sekä Sony DSLR-kameroille
Langaton järjestelmä Radio-luokkainen
Radion määritykset 2.4GHz ISM kaista (Täyttää vaatimustenmukaisuustandardin)
Kanava 8 kanavaa
Salamat

A, B, C (3 Ryhmää)

Virtalähde Kaksi AAA-koon paristoa
Toimintamoodit TTL, Manuaalinen ja Manuaalizoomi
Salamaväläysten väli Nopeimmillaan 10 kertaa/sekunti
Salamaväläysten määrä yksillä paristoilla (noin.) 3,000 salamaväläystä
Lähetysetäisyys Maksimissaan 30m (riippuen ympäristöstä)
Moodit [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manuaalinen]
Manuaalizoomi Manuaalisäätö(24/35/50/70/85/105/135/200mm)

EV -kompensaatio salamalle
[TTL] -2.0 ~ + 2.0 ,1/2EV askel [manuaalinen] 1 ~ 1/128 (8 askelta) Jokaista ryhmää voidaan säätää erikseen tai synkronisoidusti

Salaman valotuksen ajastus
Etuverhon synkronisaatio, takaverhon synkronisaatio, Nopea synkronisaatio, Punasilmäisyyden poisto, Hidas synkronisaatio (Vain Nikon -mallissa), FE / FV Lukitus (asetetaan kamerasta)
AF-apusäteen toimintaetäisyys 0.7 ~ 5m
Ohjauspaneeli Väri-LED paneeli, valintapyörä
Korkeanopeuksinen synkronisaatio 1/8,000 sec
Mitat 65(pit.) x 60 (lev.) x 55 (kork.)mm
Paino 55g (ilman paristoja)

Nissin introduce the new NAS 2.4GHz radio transmission wireless flash system. To compare with the traditional optical wireless transmitters, 2.4GHz radio transmission is less susceptible to angle and obstacle limitations, and has coverage up to 30 metres. Transmission channels and radio transmission IDs can be set to prevent misfiring in the event of signal interference on the same channel.

The new upgraded version of the Di700 flash gun includes a wireless receiver which operates with the new Nissin Commander Air 1 – a radio trigger that can control 3 groups of Nissin Di700 Air Flash (up to 21 NAS flash guns) via its user friendly operation panel and a variety of functions, making for a very convenient user experience.

The Nissin Air System is flexible, and the Nissin Commander Air 1 can be used to control different versions of Nissin Di700 Air for wireless TTL or manual flash.

Air 1 Specifications

Type For Canon/ Nikon and Sony Digital SLR cameras
Wireless system Radio category
Radio specifications 2.4GHz ISM band (Obtaining technical standards conformity certification)
Channel 8 channels (channel setting in Air 1)
Flash A, B, C (3 Groups) (Group control and a specific group can stop transmitting)
Power source Two size-AAA batteries
Function mode TTL, Manual and Manual zoom
Flash interval Fastest 10 times/second
Number of flashes (Approx.) 3,000 flashes
Transmission distant Max. 30m (Depending on the enviroment)
Mode [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manual]
Manual zoom Manual  adjustment  (24/35/50/70/85/105/135/200mm)

EV compensation on flash
[TTL] -2.0 ~ + 2.0 ,1/2EV step [manual] 1 ~ 1/128 (8 steps) Each group can be adjusted independently or synchronized

Flash exposure control
1st- Curtain synchronization, 2nd- Curtain synchronization, High- speed synchronization, Red-eye reduction, Slow synchronization (only available on Nikon Model), FE / FV Lock (set on camera)
AF-assist beam effective range 0.7 ~ 5m
Operation panel LED color panel and select dial
High-speed  synchronization 1/8,000 sec
Dimensions 65(L) x 60 (W) x 55 (H)mm/ 2.6(L) x 2.4(W) x 2.2 (H)inch
Weight 55g / 1.9oz (without batteries)

Denna nya uppgraderade version av Di700 blixten inkluderar en trådlös mottagare som fungerar med den nya Nissin Commander Air 1-en radio sändare som kan styra 3 grupper av Nissin Di700 Air blixtar.Via sin lättanvända kontroll panel styr man en mängd olika funktioner på ett enkelt och användarvänligt sätt.Nissin Air Systemet är flexibelt, Nissin Commander Air 1 kan användas för att styra olika versioner av Nissin Di700 Air för trådlös TTL eller manuell blixt.

NAS är Nissins nyutvecklade 2.4GHz trådlösa blixtsystem. Att jämföra med traditionella optiska trådlösa sändare, så är 2.4GHz radio sändare mindre känsliga för vinklar och hinder, och den har en räckvidd på upp till 30 meter. Sändnings kanaler och radiokanals ID kan ställas in för att förhindra misständning av blixt i händelse av signalstörningar på samma kanal.

Air 1 Specifikationer

Modell För Canon/ Nikon och Sony Digitala SLR kameror
Trådlöst system Radio
Radio specifikationer 2.4GHz ISM bandet
Kanaler 8 kanaler (kanal inställning i Air 1)
Blixt A, B, C (3 Grupper) (Grupp kontrol och en specifik grupp kan stoppa överföring)
Strömkälla Två st AAA batterier
Funktions lägen TTL, Manuell och Manuell zoom
Blixt intervall Snabbast 10 blixtar/second
Antal blixtar (ca.) 3,000 blixtar
Räckvidd Max. 30m
Läge [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manuell]
Manuell zoom Manuella justeringar  (24/35/50/70/85/105/135/200mm)
TTL kompensation [TTL] -2.0 ~ + 2.0 ,1/2EV steg [manuell] 1 ~ 1/128 (8 steg) Varje grupp kan justeras separat eller synkroniserade
Blixt exponerings kontroll 1:a- Ridån synkronisering, 2:a- Ridån synkronisering, Höghastighets synkronisering, Röda ögon reducering, Långsam synkronisering (endast tillgänglig på Nikon Modellen), FE / FV-Lås (ställ in på kameran)
AF-hjälp belysnings räckvidd 0.7 ~ 5m
Manövreringspanel LED färg panel och väljar vred
Höghastighets synkronisering 1/8,000 sek
Mått 65(L) x 60 (B) x 55 (H)mm
Vikt 55g  (utan batterier)

NAS er Nissins nyutviklede 2.4GHz trådløse blitssystem. Sammenlignet med tradisjonelle optiske trådløse sendere, så er 2.4GHz radiosendere mindre følsomme for vinkler og hinder, og den har en rekkevidde på opptil 30 meter. Sendingskanaler og radiokanals ID kan stilles for å forhindre signalforstyrrelser på samme kanal.


Air 1 Spesifikasjoner

Modell For Canon, Nikon og Sony Digitale SLR kameraer
Trådløst system Radio
Radio spesifikasjoner 2.4GHz ISM båndet
Kanaler 8 kanaler (kanalinnstilling i Air 1)
Blits A, B, C (3 Grupper) (Gruppekontroll og en spesifikk gruppe kan stoppe overføring)
Strømkilde To stk AAA batterier
Modus TTL, Manuell og Manuell zoom
Blits intervall Raskest 10 blitser/sekund
Antall blitser (ca.) 3,000 blitser
Rekkevidde Maks 30m
Modus [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manuell]
Manuell zoom Manuelle justeringer (24/35/50/70/85/105/135/200mm)
TTL kompensasjon [TTL] -2.0 ~ + 2.0 ,1/2EV trinn [manuell] 1 ~ 1/128 (8 trinn). Hver gruppe kan justeres separat eller synkronisert
Blits eksponerings kontroll

Synkronisering med 1. lukkergardin, synkronisering med 2. lukkergardin, Høyhastighets synkronisering, Røde øyne reduksjon, Langsom synkronisering (kun tilgjengelig på Nikon modellen), FE / FV-Lås (stilles inn på kameraet)

AF-hjelp belysnings rekkevidde 0.7 ~ 5m
Betjeningspanel LED fargepanel og velger
Høyhastighets synkronisering 1/8,000 sek
Mål 65(L) x 60 (B) x 55 (H)mm
Vekt 55g  (uten batterier)

Nissin introduce the new NAS 2.4GHz radio transmission wireless flash system. To compare with the traditional optical wireless transmitters, 2.4GHz radio transmission is less susceptible to angle and obstacle limitations, and has coverage up to 30 metres. Transmission channels and radio transmission IDs can be set to prevent misfiring in the event of signal interference on the same channel.

The new upgraded version of the Di700 flash gun includes a wireless receiver which operates with the new Nissin Commander Air 1 – a radio trigger that can control 3 groups of Nissin Di700 Air Flash (up to 21 NAS flash guns) via its user friendly operation panel and a variety of functions, making for a very convenient user experience.

The Nissin Air System is flexible, and the Nissin Commander Air 1 can be used to control different versions of Nissin Di700 Air for wireless TTL or manual flash.

Air 1 Specifications

Type For Canon/ Nikon and Sony Digital SLR cameras
Wireless system Radio category
Radio specifications 2.4GHz ISM band (Obtaining technical standards conformity certification)
Channel 8 channels (channel setting in Air 1)
Flash A, B, C (3 Groups) (Group control and a specific group can stop transmitting)
Power source Two size-AAA batteries
Function mode TTL, Manual and Manual zoom
Flash interval Fastest 10 times/second
Number of flashes (Approx.) 3,000 flashes
Transmission distant Max. 30m (Depending on the enviroment)
Mode [TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) [manual]
Manual zoom Manual  adjustment  (24/35/50/70/85/105/135/200mm)

EV compensation on flash
[TTL] -2.0 ~ + 2.0 ,1/2EV step [manual] 1 ~ 1/128 (8 steps) Each group can be adjusted independently or synchronized

Flash exposure control
1st- Curtain synchronization, 2nd- Curtain synchronization, High- speed synchronization, Red-eye reduction, Slow synchronization (only available on Nikon Model), FE / FV Lock (set on camera)
AF-assist beam effective range 0.7 ~ 5m
Operation panel LED color panel and select dial
High-speed  synchronization 1/8,000 sec
Dimensions 65(L) x 60 (W) x 55 (H)mm/ 2.6(L) x 2.4(W) x 2.2 (H)inch
Weight 55g / 1.9oz (without batteries)

Rohkem teavet toote kohta:NISSIN COMMANDER AIR 1
Rohkem teavet toote kohta:NISSIN COMMANDER AIR 1
Rohkem teavet toote kohta:NISSIN COMMANDER AIR 1
Rohkem teavet toote kohta:NISSIN COMMANDER AIR 1
Rohkem teavet toote kohta:NISSIN COMMANDER AIR 1
Rohkem teavet toote kohta:NISSIN COMMANDER AIR 1

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber
alt="" 106838 Fuji N104
EAN: 4938574002006
alt="" 106839 Olympus, Panasonic N105
EAN: 4938574001993
alt="" 103721 Canon N082
EAN: 4938574001962
alt="" 103722 Nikon N089
EAN: 4938574001979
alt="" 103723 Sony Multi Interface Shoe N090
EAN: 4938574001986