alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)

SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)

SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)

SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)

SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR er et kompakt vidvinkelobjektiv med manuel fokus, beregnet til videooptagelse med DSLR eller spejlløse kameraer.

Objektivet dækker fuldformat, men fås også med fatninger til kameraer med sensorstørrelser i APS-C- samt Micro Four Thirds-format (MFT). Takket være sin store maks. blænde på T2.6 er det velegnet til optagelser i dårligt lys, eller hvis du vil skabe scener med en kort dybdeskarphed.

Kompakt objektiv tilpasset video
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR er betydeligt mere kompakt og lettere end konventionelle Cine-objektiver, men er stadig velegnet til videobrug. Fokusringen er udstyret med gearringe, så det kan bruges med udstyr til follow focus samt trinløs blænde (også med gearring), hvilket gør, at brugeren fleksibelt og lydløst kan ændre dybdeskarphed under optagelse.

Lav forvrængning
Den optiske konstruktion består af 14 linseelementer i 11 grupper, herunder to asfæriske linser til at give maksimal skarphed over hele billedplanet, selv ved store blændeåbninger. Objektivet har desuden to linser af ED-glas (Extra-low Dispersion) og to af HR-glas (High Refractive) for at minimere optiske fejl som kromatisk aberration. Forvrængningen er lav for en ultravidvinkel, kun -1,86 %. Flerlags antirefleksbehandling (UMC) modvirker strejflys og sløring, og sikrer maksimal kontrast i det optagne materiale.

Fås til de fleste kameraer
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR fås med følgende fatninger:

Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

Objektivet fungerer som ultravidvinkel på et fuldformatskamera (35 mm format) og på en model med APS-C-sensor / Super-35 giver objektivet en billedvinkel modsvarende 24 mm. Anvendes det på et kamera med Micro Four Thirds-sensor modsvarer det i stedet et 32 mm moderat vidvinkel.

 

Specifikationer

Brændvidde: 16 mm
Lysstyrke (T-tal): T2.6
Billedformat: 24×36 mm (fuldformat)
Billedvinkel (diagonal): 106,91° ved fuldformat / 82,02° ved APS-C / 66,86° ved MFT
Filterdiameter: Filter kan ikke anvendes
Nærgrænse: 30 cm
Mindste blænde: 22
Mål: Længde mellem 12,1 og 14,9 cm afhængig af objektivfatning. Diameter 7,3 cm.
Vægt: Ingen oplysninger
Øvrigt: Manuelt fokus. Blænde med 9 lameller.
Fatninger: Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR is a compact, manually focused wide angle lens designed for video filming with DSLR or mirrorless cameras.

The lens is designed to cover full frame but is also available with mounts for cameras with sensor sizes in APS-C and Micro Four Thirds format (MFT). Thanks to its large maximum aperture, T2.6, it is suitable for shooting even in low-light conditions, or when you want to create scenes with shallow depth of field.

Video adapted and compact
MF Samyang 16mm T2.6 VDSLR is much more compact and lighter than conventional Cine lenses but still well suited for video use. The geared focus ring can be used with equipment for follow focus and a clickless aperture ring (also geared) allows the iris to be adjusted smoothly and silent during filming.

Low distortion
The optical design consists of 14 elements in 11 groups, which includes 2 aspherical elements to assure maximum sharpness throughout the image plane even at large apertures. Two elements of ED glass (Extra-low dispersion) and two made of HR glass (High Refractive) are used to minimize optical flaws such as chromatic aberration. The distortion is low for an ultra-wide, only -1.86 %. A multilayer antireflective coating (UMC) counteracts stray light and haze and ensures maximum contrast in the recorded material.

Available for most cameras
Samyang 16mm T2.6 VDSLR is available in the following mounts:

Nikon F, EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

The lens acts as an ultra-wide angle on a full frame camera (35mm format) while on a model with APS-C sensor / Super 35 it provides an angle of view corresponding to 24 mm. When used on a camera with Micro Four Thirds sensor the lens corresponds to 32 mm moderate wide angle.

 

Specifications

Focal length: 16 mm
Max aperture (T-number): T2.6
Image format: 24×36 mm (full frame)
Angle of view (diagonal): 106.91° with full frame / 82.02° with APS-C / 66.86° with MFT
Filter size: Filters can not be used
Minimum focus distance: 30 cm
Minimum aperture: 22
Dimensions: Length between 12,1 and 14,9 cm depending on mount. Diameter 7,3 cm.
Weight: Unknown
Others: Manual focus. Aperture with nine blades.
Available mounts: Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT).

 

Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR är en kompakt, manuellt fokuserad vidvinkeloptik avsedd för videofilmning med DSLR eller spegellösa kameror.

Objektivet tecknar ut fullformat men finns även med fattningar för kameror med sensorstorlekar i APS-C- samt Micro Four Thirds-format (MFT). Tack vare sin goda ljusstyrka, T2.6, är det lämpligt för filmning även i dåliga ljusförhållanden, eller då man vill skapa scener med kort skärpedjup.

Videoanpassat och kompakt
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR är betydligt kompaktare och lättare än konventionella Cine-objektiv men ändå anpassat för videoanvändning. Fokusringen är försedd med kuggkransar för att kunna användas med utrustning för följande fokus, samt steglös bländare (också den med kuggkrans) vilket tillåter användaren att smidigt och tyst ändra skärpedjup under filmning.

Låg distorsion
Den optiska konstruktionen består av 14 linselement i 11 grupper, där det ingår 2 asfäriska linser för att ge maximal skärpa över hela bildplanet även vid stora bländaröppningar. Dessutom har objektivet två linser av ED-glas (Extra-low Dispersion) och två av HR-glas (High Refractive) för att minimera optiska fel som kromatisk aberration. Distorsionen är låg för en ultravidvinkel, endast -1,86 %. Flerlagers antireflexbehandling (UMC) motverkar ströljus och slöjbildning och säkerställer maximal kontrast i det inspelade materialet.

Tillgängligt för de flesta kameror
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR finns med följande fattningar:

Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

Objektivet fungerar som ultravidvinkel på en fullformatskamera (35 mm format) och på en modell med APS-C-sensor / Super-35 ger objektivet en bildvinkel motsvarande 24 mm. Används det på en kamera med Micro Four Thirds-sensor motsvarar det istället ett 32 mm moderat vidvinkel.

 

Specifikationer

Brännvidd: 16 mm
Ljusstyrka (T-tal): T2.6
Bildformat: 24×36 mm (fullformat)
Bildvinkel (diagonal): 106.91° vid fullformat / 82.02° vid APS-C / 66.86° vid MFT
Filterdiameter: Filter kan ej användas
Närgräns: 30 cm
Minsta bländare: 22
Mått: Längd mellan 12,1 och 14,9 cm beroende på objektivfattning. Diameter 7,3 cm.
Vikt: Uppgift saknas
Övrigt: Manuell fokus. Bländare med 9 lameller.
Fattningar: Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

 

Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR er en kompakt, manuelt fokusert vidvinkeloptikk beregnet for videofilming med DSLR eller speilløse kameraer.

Objektivet tegner ut fullformat men finns også med fatninger for kameraer med sensorstørrelser i APS-C- samt Micro Four Thirds-format (MFT). Takket være sin gode lysstyrke, T2.6, passer det også for filming i dårlige lysforhold, eller når man vil skape scener med kort dybdeskarphet.

Videotilpasset og kompakt 
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR er betydelig mer kompakt og lett enn vanlige Cine-objektiv, men likevel tilpasset for filming. Fokusringen er utstyrt med gearringer for å kunne brukes med utstyr for følgefokus, samt trinnløs blender (også den med gearringer) hvilket tillater brukeren å smidig og stille endre dybdeskarpheten under filming.

Lav forvrengning
Den optiske konstruksjonen består av 14 linseelement i 11 grupper, der det inngår 2 asfæriske linser for å gi maksimal skarphet over hele bildet, også ved store blenderåpninger. Dessuten har objektivet to linser av ED-glass (Extra-low Dispersion) og to av HR-glass (High Refractive) for å minimere optiske feil som kromatisk aberrasjon. Forvrengningen er lav for en ultravidvinkel, kun -1,86 %. Flerlags antirefleksbehandling (UMC) motvirker strølys og dis, og sikrer maksimal kontrast i det innspilte materialet.

Tilgjengelig for de fleste kameraer
Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR finns med følgende fatninger:

Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

Objektivet fungerer som ultravidvinkel på en fullformatskamera (35 mm format) og på en modell med APS-C-sensor / Super-35 gir objektivet en bildevinkel tilsvarende 24 mm. Brukes det på et kamera med Micro Four Thirds-sensor tilsvarer det i stedet en 32 mm moderat vidvinkel.

 

Spesifikasjoner:

 • Brennvidde: 16 mm
 • Lysstyrke (T-tall): T2.6
 • Bildeformat: 24×36 mm (fullformat)
 • Bildevinkel (diagonal): 106.91° ved fullformat / 82.02° ved APS-C / 66.86° ved MFT
 • Filterdiameter: Filter kan ikke brukes
 • Nærgrense: 30 cm
 • Minste blender: 22
 • Mål: Lengde mellom 12,1 og 14,9 cm avhengig av objektivfatning. Diameter 7,3 cm.
 • Vekt: Ikke oppgitt
 • Øvrig: Manuell fokus. Blender med 9 lameller.
 • Fatninger: Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

Samyang MF 16mm T2.6 VDSLR is a compact, manually focused wide angle lens designed for video filming with DSLR or mirrorless cameras.

The lens is designed to cover full frame but is also available with mounts for cameras with sensor sizes in APS-C and Micro Four Thirds format (MFT). Thanks to its large maximum aperture, T2.6, it is suitable for shooting even in low-light conditions, or when you want to create scenes with shallow depth of field.

Video adapted and compact
MF Samyang 16mm T2.6 VDSLR is much more compact and lighter than conventional Cine lenses but still well suited for video use. The geared focus ring can be used with equipment for follow focus and a clickless aperture ring (also geared) allows the iris to be adjusted smoothly and silent during filming.

Low distortion
The optical design consists of 14 elements in 11 groups, which includes 2 aspherical elements to assure maximum sharpness throughout the image plane even at large apertures. Two elements of ED glass (Extra-low dispersion) and two made of HR glass (High Refractive) are used to minimize optical flaws such as chromatic aberration. The distortion is low for an ultra-wide, only -1.86 %. A multilayer antireflective coating (UMC) counteracts stray light and haze and ensures maximum contrast in the recorded material.

Available for most cameras
Samyang 16mm T2.6 VDSLR is available in the following mounts:

Nikon F, EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT)

The lens acts as an ultra-wide angle on a full frame camera (35mm format) while on a model with APS-C sensor / Super 35 it provides an angle of view corresponding to 24 mm. When used on a camera with Micro Four Thirds sensor the lens corresponds to 32 mm moderate wide angle.

 

Specifications

Focal length: 16 mm
Max aperture (T-number): T2.6
Image format: 24×36 mm (full frame)
Angle of view (diagonal): 106.91° with full frame / 82.02° with APS-C / 66.86° with MFT
Filter size: Filters can not be used
Minimum focus distance: 30 cm
Minimum aperture: 22
Dimensions: Length between 12,1 and 14,9 cm depending on mount. Diameter 7,3 cm.
Weight: Unknown
Others: Manual focus. Aperture with nine blades.
Available mounts: Nikon F, Canon EF, Sony A, Pentax K, Sony E, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Micro 4/3 (MFT).

 

Link tarnija veebilehele:SAMYANG
Rohkem teavet toote kohta:SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)
Rohkem teavet toote kohta:SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)
Rohkem teavet toote kohta:SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)
Rohkem teavet toote kohta:SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)
Rohkem teavet toote kohta:SAMYANG 16MM T2.6 VDSLR (APS-C)

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber
alt="" 108237 Canon EF F1313601101
EAN: 8809298880873
alt="" 108243 Canon M F1313602101
EAN: 8809298880941
alt="" 108242 Fuji X F1313610101
EAN: 8809298880934
alt="" 108240 MFT F1313609101
EAN: 8809298880965
alt="" 108241 Nikon F F1313603101
EAN: 8809298880897
alt="" 108246 Olympus 4/3 F1313607101
EAN: 8809298880972
alt="" 108239 Pentax K F1313604101
EAN: 8809298880910
alt="" 108244 Sony A F1313605101
EAN: 8809298880903
alt="" 108238 Sony E F1313606101
EAN: 8809298880927