alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

HÄHNEL FLASHUDLØSER VIPER CANON

HÄHNEL VIPER SALAMALAUKAISIN CANON

HÄHNEL HÄHNEL FLASH TRIGGER VIPER CANON

HÄHNEL FLASH TRIGGER VIPER CANON

HÄHNEL BLITSUTLØSER VIPER CANON

HÄHNEL HÄHNEL FLASH TRIGGER VIPER CANON
Gear of the Year 2013 - Winner


Viper er en trådløs flashudløser til Canon DSLR og flash guns, og er designet til at kunne kontrollere op til tre flashenheder og studiolys. -Nu har fotografen den kreative styring!

Ved hjælp af senderen knapper og LCD-skærm kan man nemt vælge hvilken gruppe, eller hvilket sæt af grupper, der skal udløses. Flashenhedens effektniveau for hver gruppe kan justeres ved hjælp af en drejeknap på senderen, og modtageren har en fatning, der også gør det muligt at fjernudløse studiolys.

Hvis den anvendte flashenhed har TTL-funktion, sørger Viper for at TTL-informationen passerer fra objektivet, gennem kameraets hot shoe, gennem Viper senderen, og ind i flashenheden der er påsat Viper senderen.

Specifikationer

 • ISM 2.4GHz digital transmission (more than 200M)
 • Digitalt kanal match
 • 3 separate zoner med individuelle kontrolknapper på Viper senderen
 • Bagbelyst LCD display indikerer zonerne A, B & C on/off & flasheffekt-indstillinger
 • Hver zone kan omfatte flere Viper modtager påsat flashenheder og studiolys
 • Fatning til studiolys
 • Mini USB-fatning til software-opdatering/strøm
 • Kører på 2 x AA batterier

Gear of the Year 2013 - Winner


Hähnel Viper on langaton salamalaukaisin Canon DSLR -kameroille ja -salamalaitteille. Laukaisin ohjaa jopa kolmea ryhmää, joissa jokaisessa voi olla yksi tai useampi salama.

 

 • ISM 2.4GHz digitaalinen lähetyssignaali (yli 100m kantama)
 • Digitaalinen kanavahaku
 • 3 erillistä ryhmää, jokaisella oma ohjauspainike Viper lähettimessä
 • LCD-näyttö, taustavalo, näyttää ryhmät A, B, C on/off sekä salaman tehon
 • Studiovalo-liitäntä vastaanottimessa
 • Mini USB -liitäntä ohjelmistopäivityksiä tai virransaantia varten
 • Virtalähde: 2 x AA paristot

Gear of the Year 2013 - Winner


The Viper is a wireless flash trigger  for Canon DSLR’s and flash guns and is designed to control up to three groups of flash guns and studio lights, putting creative control back into the hands of the photographer.

Using the transmitter controls and LCD, the user can easily select which group, or set of groups, is triggered, with each group comprising one or multiple flash guns. The flash gun output level for each group can be adjusted using a rotary control on the transmitter and the he receiver includes a socket to allow remote triggering of studio lights also.

If the flash gun used has TTL function, the Viper transmitter allows for TTL information to pass-through from the lens, through the camera hot shoe, the Viper transmitter and then into a flash gun attached to the hot shoe of the Viper transmitter.

Specifications

 • ISM 2.4GHz digital transmission (more than 200M)
 • Digital Channel Matching
 • 3 separate zones, with individual control button on the Viper transmitter
 • LCD Display, backlit, indicating zones A, B & C on/off & flash power output settings
 • Each zone can include several Viper receivers attached to flash guns and studio lights
 • Studio light socket on receiver
 • Mini USB socket for software upgrade/additional power
 • Powered by 2 x AA batteries

Gear of the Year 2013 - Winner


Viper är en trådlös blixtutlösare för Canon digitala systemkameror och blixtar. Den är utformad för att styra upp till tre grupper av blixtar och studioljus, ge den kreativa kontrollen tillbaka i händerna på fotografen.
Med hjälp av sändarreglage och en LCD, kan användaren enkelt välja vilken grupp, eller uppsättning av grupper som utlöses, med varje grupp innefattande en eller flera blixtar. Blixtens utgångsnivå för varje grupp kan justeras med hjälp av ett vridreglage på sändaren, och mottagaren har även ett uttag för att tillåta fjärrutlösning av studioljus.

Specifikationer

 • ISM 2,4 GHz digital överföring (mer än 200M)
 • Digital kanalmatchning
 • 3 separata zoner, med individuell kontrollknapp på Viper-sändaren
 • Bakgrundsbelyst LCD-display, indikerar zonerna A, B & C på/av och inställningar för blixtens uteffekt
 • Varje zon kan omfatta flera mottagare anslutna till blixtarna och studioljusen
 • Uttag för studioljus på mottagaren
 • Mini-USB-uttag för programvaruuppgraderingar/extra ström
 • Drivs med 2 x AA-batterier

Gear of the Year 2013 - Winner


 

Viper er en trådløs flashutløser til Canon DSLR og flash guns, og er designet til for å kunne kontrollere opp til tre flashenheter og studiolys. -Nå har fotografen den kreative styringen!

Ved hjelp av senderen knapper og LCD-skjerm kan man enkelt velge hvilken gruppe, eller hvilket sett av grupper, som skal utløses. Flashenhetens effektnivå for hver gruppe kan justeres ved hjelp av en vriknapp på senderen, og mottageren har et feste, som også gjør det mulig å fjernutløse studiolys.

Hvis den anvendte flashenhet har TTL-funksjon, sørger Viper for at TTL-informationen passerer fra objektivet, gjennom kameraets hot shoe, gjennom Viper senderen, og inn i flashenheten som er satt på Viper senderen.

Spesifikasjoner

 • ISM 2.4GHz digital transmission (more than 200M)
 • Digitalt kanal match
 • 3 separate zoner med individuelle kontrolknapper på Viper senderen
 • Bakbelyst LCD display indikerer zonene A, B & C on/off & flasheffekt-innstillinger
 • Hver zone kan omfatte flere Viper mottagere satt på flashenheter og studiolys
 • Feste til studiolys
 • Mini USB-feste til software-oppdatering/strøm
 • Kjører på 2 x AA batterier

Gear of the Year 2013 - Winner


The Viper is a wireless flash trigger  for Canon DSLR’s and flash guns and is designed to control up to three groups of flash guns and studio lights, putting creative control back into the hands of the photographer.

Using the transmitter controls and LCD, the user can easily select which group, or set of groups, is triggered, with each group comprising one or multiple flash guns. The flash gun output level for each group can be adjusted using a rotary control on the transmitter and the he receiver includes a socket to allow remote triggering of studio lights also.

If the flash gun used has TTL function, the Viper transmitter allows for TTL information to pass-through from the lens, through the camera hot shoe, the Viper transmitter and then into a flash gun attached to the hot shoe of the Viper transmitter.

Specifications

 • ISM 2.4GHz digital transmission (more than 200M)
 • Digital Channel Matching
 • 3 separate zones, with individual control button on the Viper transmitter
 • LCD Display, backlit, indicating zones A, B & C on/off & flash power output settings
 • Each zone can include several Viper receivers attached to flash guns and studio lights
 • Studio light socket on receiver
 • Mini USB socket for software upgrade/additional power
 • Powered by 2 x AA batteries

Rohkem teavet toote kohta:HÄHNEL FLASHUDLØSER VIPER CANON
Rohkem teavet toote kohta:HÄHNEL VIPER SALAMALAUKAISIN CANON
Rohkem teavet toote kohta:HÄHNEL FLASH TRIGGER VIPER CANON
Rohkem teavet toote kohta:HÄHNEL BLITSUTLØSER VIPER CANON

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber
alt="" 4450000332 HÄHNEL FLASH TRIGGER VIPER CANON 1000 795.0
EAN: 5099113007957