Foto
Video

Privaatsuspoliitikast

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic hoolib teie privaatsusest ja soovib, et tunneksite end turvaliselt seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme. ELi/EMP isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR), mida kohaldatakse alates 2018. aasta 25. maist, on positiivne mõju teie privaatsusele. Meie privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me käsitleme isikuandmeid ja kuidas toimub õigusaktide ning määruste kohaselt andmete kaitsmine vastutustundlikul, turvalisel ja korrektsel viisil. Samuti tutvustame teile, millised on teie isiklikud õigused üksikisikuna meie ees ja kuidas te võite neid õigusi 2018. aasta 25. mai seisuga kasutada.

Me käsitleme teie isikuandmeid alati väga hoolikalt ja säilitame neid turvaliselt meie andmebaasides. Isikuandmete kaitse üldmäärus annab teile siiski võimaluse mõjutada, kuidas me teie andmeid käsitleda võime. Lisateavet meie töö kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, küsimuste korral võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil GDPR@focusnordic.com.

 

Üldteave

Focus Nordic (edaspidi „Focus Nordic“, „meie“ või „meid“) võtab suurima tõsidusega arvesse kõikide üksikisikute terviklikkust ja privaatsust, tagades meie klientidele ning külastajatele ohutu ja turvalise viisi meie platvormide kasutamiseks. See privaatsuspoliitika loetleb kogu teabe selle kohta, kuidas me kogume, käsitleme ja säilitame teie isikuandmeid. Samuti tõstab see esile teie isiklikke õigusi ja seda, millistel viisidel te neid õigusi kasutada võite. Privaatsuspoliitika on koostatud ELi/EMP uue isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt ja suunatud meie praegustele kui ka tulevastele klientidele, töökandidaatidele ning samuti meie kõikide platvormide külastajatele. Kui teil tekib isikuandmete käsitlemisega seotud küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil GDPR@focusnordic.com.

 

Isikuandmete töötlemine

Me käsitleme kõiki kogutud isikuandmeid vastutustundlikul, turvalisel ja korrektsel viisil, et saaksite tunda end turvaliselt, kui külastate meie platvorme ning soetate meie kaupu. Vastutava töötlejana on Focus Nordic kehtivate õigusaktide ja määruste kohaselt vastutav selle eest, et tagatud oleks andmete turvaline töötlemine.

Isikuandmed hõlmavad kõiki teabeliike, millega on, neid eraldi või koos kasutades, võimalik tuvastada konkreetset isikut. Näiteks võib see hõlmata selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, e-posti aadress või elukoha aadress. Hoolimata kogutavate ja töödeldavate andmete liigist, veendume, et andmeid käsitletaks, korrastataks ning säilitataks kõigis meie andmebaasides turvaliselt. Me võime teostada andmete ülekannet mitmete erinevate andmebaaside vahel, kuid neid käsitletakse jätkuvalt samasugusel vastutustundlikul, turvaliselt ja korrektsel viisil, olenemata nende asukohast.

 

Kliendikontod ja tellimuste haldamine

Kauba müümisel on Focus Nordic kohustatud käsitlema ja säilitama mitmesuguseid isikuandmeid selleks, et vormistada tellimusi ning saadetisi ja tagada garantii kehtivus müüdud toodetele. Kui me ei saa klientidelt nõusolekut nende isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks, ei ole meil võimalik täita oma kohustusi ega vormistada tellimust. Seetõttu peavad kliendid ostu sooritamiseks nõustuma meie tingimustega. Teie tellimuse täitmisest keeldutakse, kui meile ei ole antud nõusolekut vajalike isikuandmete käsitlemiseks.

Meile esitatud tellimusega seotud teabe edastamiseks peame säilitame mõningaid kontaktandmeid. Tellimusega seotud jagatav teave võib olla hinnapakkumiste, tellimustega seotud vastuste, tarnega seotud teavituste ja kõikide arveldusega seotud dokumentide kujul. Isikuandmete liigid, mida säilitatakse tellimuste jaoks, on järgmised.

Nimi
Arveaadress
Tarneaadress
Telefoninumber
E-posti aadress
IP-aadress

Tellimused on meie andmebaasides aktiivsed, kuni kõik selle tellimuse tooted on meie laost teele pandud. Seejärel tellimus arhiveeritakse. Focus Nordic säilitab arhiveeritud tellimusi eesmärgiga tagada, et selle tellimuse kohaletoimetamine on olnud edukas ja lõpule viidud, ning selleks, et käsitleda kõiki võimalikke tagastusi, kaebusi või garantiinõudeid.

 

Nõuded ja teenusega seotud probleemid

Kui Focus Nordicule esitatakse kaebusi, nõudeid ja teenusega seotud küsimusi, peame koguma, säilitama ning töötlema mõnesid isikuandmeid selleks, et teostada meie teenuseid. Kui meile ei anta nõusolekut nende isikuandmete säilitamiseks, eemaldatakse need andmed meie andmebaasist pärast konkreetse teema lõpetamist. Kui meile siiski antakse nõusolek, säilitame isikuandmeid kuni edasiste korraldusteni või selle hetkeni, mil väljastatud toote garantii kehtivus lõppeb. Isikuandmete liigid, mida säilitatakse kaebuste, nõuete ja teenusega seotud probleemide korral, on järgmised.

Isikukood
Nimi
Arveaadress
Tarneaadress
Telefoninumber
E-posti aadress
IP-aadress

 

Kampaaniad ja loosimised

Focus Nordic pakub meie klientidele, nende klientidele ja/või teistele tarbijatele erinevaid kampaaniaid ning loosimisi. Selleks, et saaksite kampaaniast või loosimisest osa võtta, peame koguma ja säilitama teatud isikuandmeid kuni hetkeni, mil pakkumine on lõplikult vormistatud. Osa isikuandmetest eemaldatakse meie andmebaasidest, v.a teave, mis sisaldub meie äritehingutes. Lisateavet meie õiguslikest kohustustest leiate peatükist 2.6. Selleks, et saaksite pakkumisest osa võtta, vajame teie nõusolekut teie isikuandmete käsitlemiseks selle ajaperioodi jooksul. Isikuandmete liigid, mida säilitatakse kampaaniate ja loosimiste jaoks, on järgmised.

Isikukood
Nimi
Arveaadress
Tarneaadress
Telefoninumber
E-posti aadress
Pangakonto andmed

 

Töökandidaadid

Meile edastatud tööavaldusi säilitame selle perioodi jooksul, mil asjakohane tööpakkumine on kehtiv. Kui avaldus lükatakse tagasi, eemaldame saadud teabe. Me ei säilita mingit teavet üheski meie andmebaasis füüsilisel ega digitaalsel kujul, välja arvatud juhul, kui kandidaat annab meile oma nõusoleku teavet säilitada tulevaste vajaduste jaoks. Kui avaldus kiidetakse heaks ja kandidaat asub meie juurde tööle, edastame isikuandmed meie andmebaasidesse, kus neid säilitatakse õiguslikel alustel nii kaua, kui töösuhe kestab. Pärast töösuhte lõpetamist eemaldame kogu teabe, mille säilitamine on meie jaoks tarbetu, säilitades ainult need andmed, mis on seotud õiguslike kohustustega. Isikuandmete liigid, mida säilitatakse tööavaldustega seoses, on järgmised.

Isikukood
Nimi
Elukoha aadress
Telefoninumber
E-posti aadress

 

Infovahetus ja teadete edastamine

Focus Nordicul on register kontaktandmetega, mida kasutatakse üldteabe, reklaamide, kampaaniate jms edastamiseks. Selles registris säilitame üksikisikute andmeid – nii tarbijate kui ka ettevõtte esindajate andmeid. Peale selle säilitame infot ka selle kohta, kas isik soovib saada meilt teavet – selle info abil juhitakse nende ja meie vahelist infovahetust. Kui meile antakse nõusolek isikuandmete säilitamiseks ja infovahetuseks e-posti teel, teeme seda kuni edasiste korraldusteni. Isikuandmete liigid, mida võidakse säilitada meie kontaktandmete registris, on järgmised.

Nimi
Tarneaadress
Telefoninumber
E-posti aadress

 

Õiguslikud kohustused

Focus Nordicul, nagu kõikidel teistel ettevõtetel, on seadusega määratud kohustus säilitada meie klientide ja meie ettevõtte vahel teostatud äritehinguid kehtivate õigusaktide ning määruste kohaselt. Kui meile ei edastata vajalikke üksikasju, ei ole meil võimalik täita oma õiguslikke kohustusi ja seetõttu ei ole võimalik teostada ka ühtegi meie klientide ja meie vahelist äritehingut. Isikuandmete liigid, mida võidakse säilitada meie äritehingute jaoks, on järgmised.

Isikukood
Nimi
Arveaadress
Tarneaadress
Telefoninumber
E-posti aadress

 

Isikuandmete jagamine

Focus Nordicul on mitmeid ärisuhteid välispartneritega, kellel on kontrollitud juurdepääs meie andmebaasidele. Nende ja meie vahel on sõlmitud kokkulepped, mille kohaselt järgivad nad samasuguseid määruseid, millest on nii neil kui ka meil kohustus kinni pidada. Focus Nordic reguleerib seda, kellel meie partnerite töötajatest on ligipääs isikuandmetele. Seetõttu käsitlevad nad andmeid samasugusel vastutustundlikul, turvalisel ja korrektsel viisil. Me tagame oma partneritele ligipääsu meie andmebaasidele järgmistel põhjustel.

Tugiteenuste pakkumine ja veaotsingud
Arendustegevus
Hooldustööd
Ajakohastamine ja toimingute teostamine
Integratsioon andmebaaside vahel
Varundamisteenused
Saadetiste vormistamine

 

Teie isiklikud õigused

Kliendina või meie platvormide külastajana võite mis tahes ajahetkel kasutada oma isiklikke õigusi ja võtta vastu oma isikuandmeid, mida võidakse meie andmebaasides säilitada. Teie taotluse korral kogume kokku kõik teie jaoks säilitatud isikuandmed, et saaksite kasutada oma õigust kustutada osa andmetest või kõik andmed või täiendada andmeid täiendava teabega, mis meil võib puudu olla.

Taotledes meilt oma isikuandmeid, on teil samuti õigus saada osa täiendavast teabest, nagu näiteks miks me seda teavet säilitame, kellega me seda jagame või kust me selle teabe oleme saanud, kui see pärineb mõnelt teiselt osapoolelt kui teie.

Võite meiega mis tahes ajahetkel võtta ühendust ja kasutada oma isiklikke õigusi, saates meie andmekaitseametnikule e-kirja e-posti aadressile GDPR@focusnordic.com.

 

Muudatused privaatsuspoliitikas

Focus Nordic jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat mis tahes ajahetkel ja mis tahes sagedusega uuendada. Uusim versioon on alati kättesaadav meie veebisaidil. Privaatsuspoliitika suuremate muudatuste korral edastame teile need e-posti teel, sh ka selle teabe, mis kuupäevast uus versioon kehtima hakkab.

Müügipiirkond