Vastutus

Foto: Pata Degerman

Focus Nordic seisab aktiivselt heade töötingimuste ning oma varustajate ja partnerite hea sotsiaalse olukorra eest üle terve maailma täpselt nii, nagu nad teevad seda oma töötajate eest. Meile on oluline, et meie tooted toodetakse eetiliselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul ning keskkonnateadlikul viisil.


Foto: Petr Klapper

Inimõiguste austamine

Inimõiguste austamine on Focus Nordic´u nurgakivi. Oleme rakendanud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtteid meie tegevusjuhises, mis tähendab näiteks seda, et mitte kedagi, kes on Focus Nordic firma või meie tarnija palgal ei tohi diskrimineerida. Me ei aktsepteeri laps- ega sundtööjõudu. Focus Nordic ja meie tarnijad peavad kinni ÜRO laste õiguste konventsioonist, rahvusvahelise tööorganisatsiooni deklaratsioonist tööpõhimõtete ja -õiguste kohta ning riiklikest seadusest.


Foto: Jonas Borg

Jätkusuutlik eesmärgiga kaubandus

Focus Nordic on vaba- ja jätkusuutliku kaubanduse juhtivate globaalsete ettevõtete ühenduse Amfori liige. Me usume maailma, kus kaubandus toob kõigile keskkonnakasu ja sotsiaalseid ning majanduslikke eeliseid. Koos 700 teise liikmesfirmaga suudame suurelt mõjutada ja ellu viia positiivseid muudatusi. Kõik Amfori liikmed on kokku leppinud tegevusjuhises toodud nõudmistega, mida esitame oma tarnijatele töötingimuste ja sotsiaalse olukorra kohta.

Amfori liikmena panustame otseselt üleilmse tegevuskava, ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisse aastani 2030. 2015. aastal käivitatud tegevuskava eesmärkideks on lahendada üleilmseid probleeme. Alates ebavõrdsusest kuni kliimamuutuseni, need eesmärgid esindavad universaalset arenguplaani, mis rakendub kogu rahvusvahelise kogukonna suhtes. Ettevõtetel on harukordne võimalus aidata, võttes arvesse eesmärkide saavutamist ja ülemaailmse tarneahela mõju.


Foto: Jakub Fišer

Ohutu ja tervislik töökeskkond

Töö rahulolu, motivatsioon, tööalane tervishoid ning turvalisus on Focus Nordic´u võtmeprioriteedid. Mitte keegi, kes on Focus Nordic´u või tema tarnijate palgal ei tohiks riskida oma füüsilise või psühholoogilise heaoluga.

Töötame aktiivselt selle nimel, et tagada võrdsed võimalused kõigile soo, vanuse, rahvuse, seksuaalorientatsiooni ning identiteedi, puuetega inimeste ning oskusvariatsioonide esindajatele. Me tegutseme üksteise suhtes lugupidavalt. Focus Nordic ei tolereeri seksuaalset ahistamist mistahes vormis.

Mistahes narkootikume ei tolereerita Focus Nordic firmas. Me töötame, et ennetavalt märgata ahistamismärke varajases staadiumis ning pakume oma töötajatele tuge, kui vajalik.


Foto: Therese Asplund

Toote ohutus

Tootjad mängivad olulist rolli kindlustades, et tooted, mida müüakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) on ohutud ja vastavad EL ohutuse, tervise ning keskkonnakaitse standarditele. Elektroonilised seadmed peavad olema CE markeeringuga, mis tähendab, et tootja väidab, et toode vastab kõikidele juriidilistele nõuetele ning seda võib müüa üle kogu EEA ala. See kehtib samuti toodetele, mis on tehtud teistes riikides, kuid mida müüakse EEA alas. CE markeering toetab samuti ka ausat konkurentsi, kuna kõik firmad peavad kinni pidama samadest reeglitest. Kõik tooted Focus Nordic tootevalikus, millel on elektroonilisi osi, omavad CE markeeringut.


Foto: Hans Strand

Keskkonna mõju

Keskkonna mõjude vähendamiseks toimub enamus transpordist laevadega. Töötame aktiivselt koos logistikapartneritega, et vähendada süsiniku heitgaase ning kütusekulu. Vähendame paberikulu, näiteks saadame arved digitaalselt, ning vähendame ka ebavajalikke pakkimismaterjale, kasutades taaskasutatud ja jätkusuutlikke materjale.


Foto: Jan Brezina

Taaskasutamine

Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (WEEE) jõustus 2003. aastal. See lõi kokkuostu kava, kus kliendid tagastavad tasuta nende elektri- ja elektroonikaseadmed. Kavade abil loodetakse suurendada taaskasutust ning elektri- ja elektroonikaseadmete korduvkasutust.

Patareide toomine Euroopa turule tähendab tootja jaoks vastutust tagada, et need on vastavuses Euroopa Liidu patarei- ja akujäätmete direktiiviga. Direktiivi eesmärk on vähendada patareide, akude ning ära visatavate patareide ja akude negatiivset mõju kooskõlastades nõudeid, keelates ära patareid, milles leidub ohtlikke aineid ning koostades patareide kogumise ja taaskasutamise kavasid.

EL pakendi ja pakendijäätmete käitlemise direktiivi eesmärk on ennetada ja vähendada pakendi ja pakendijäätmete mõju keskkonnale, soodustades korduvkasutamist, taaskasutamist ning teisi kasutamise vorme enne sellest lõplikkult vabanemist.

Focus Nordic on järgnevate kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete, patareide, pakendite ja pakendijäätmete kogumiskavade ja -ühingute liige:

Tšehhi Vabariik: Rema System, ja Ekokom
Taani: ERP ja DPA System
Soome: Elker ja Rinki
Norra: NorSirk ja Batteriretur
Poola: Electro-System ja Interseroh
Slovakkia: SEWA
Rootsi: El-Kretsen ja FTI

Bulgaarias, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus, Rumeenias ja Sloveenias on Focus Nordic otseturunduse kliendid vastutavad tootja vastutuse elektrooniliste seadmete ja akude eest, sest nad on toodete importijad. 

Registreeruge uudiskirja saamiseks

Saate osa tooteuudistest, inspiratsiooniartiklitest ja eipakkumistest.