alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI REYKJAVIK COMBO

LOMOGRAPHY LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI REYKJAVIK COMBO

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI REYKJAVIK COMBO

LOMOGRAPHY LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI REYKJAVIK COMBO
Lomo'Instant har en størrelse, der gør, at du kan have den med dig alle steder. Med sit elegante og minimalistiske design er det den mest kreative måde at tage smukke og unikke billeder, som du kan dele med alle, præcis når du ønsker det.

Tre optagefunktioner som dækker alle typer situationer
Lomo'Instant har en automatiskt flashfunktion, så du nemt kan tage fantastiske instant-billeder med flash. Du kan også skifte til de to manuelle optagefunktioner, og åbne op for en række eksperimentelle muligheder inden for fotografering.

Flash-On Auto Mode: I denne tilstand mærker flashens sensor lysstyrken, og lysmåleren giver automatisk flashen den rette styrke. Standardblændeværdien er F/16 og eksponeringskompensationshjulet kan justeres. Perfekt at benytte når du er på farten.
Flash-On Manual Mode: God til fotografering indendørs. Flashen er tændt, og du skifter mellem N for normal dagsfotografering og B for lang lukkertid.
Flash-Off Manual Mode: Perfekt til fotografering om aftenen. Flashen er slået fra, og du kan vælge mellem N for normal dagsfotografering og B for lang lukkertid om aftenen.

Et ekstremt avanceret objektivsystem
Kameraet har et indbygget vidvinkelobjektiv, som er kompatibelt med flere objektivgevind, som kan skrues fast på Lomo’Instant, så du får mulighed for mange kreative og eksperimentelle optagelser.
Vidvinkelobjektivet har en modsvarighed på 27 mm med en nærgrænse på 0,4mm, som kan indfange mere, end dine øjne kan se. Med andre ord kan du komme helt tæt på og tage personlige billeder.

Lange lukkertider
Med B-indstillingen på Lomo’Instant kan du skabe billeder med lysstriber (light-streak) ved at holde lukkerne åben, så længe du ønsker det.

Tag ubegrænsede billeder med flere eksponeringer
Lomo’Instant er det eneste moderne instant-kamera, som kan tage ubegrænsede billeder med flere eksponeringer. Dette gør, at du kan kombinere flere billeder i ét og opnå virkelig flotte effekter!

Farvede gelfiltre
Vælg mellem blå, rød, lilla og gul! Ved at lægge et filter over flashen kan man eksperimentere med kolde og varme toner, og dermed får en kunstnerisk stil i sin billeder!

Verdens største blænde blandt instant-kameraer
Med sin store blænde på F/8 har Lomo’Instant verdens største blænde blandt instant-kameraer. Når du fotograferer med F/8 får du lysere billeder. Alternativt kan du bruge en mindre blæne som f.eks. F/22 for at få alle detaljer med.

Det perfekte instant-billedformat
Kameraet skaber stillbilleder i kreditkortstørrelse i høj kvalitet og med den alment kendte Fuji Instax Mini film, som er kendt for sine lyse farver og skarpe billeder.

Spejl
Lomo’Instant har et lille spejl til venstre for objektivet. I kombination med vidvinkelobjektivet kan du tage perfekte selfies.

Filmformat: Fujifilm Instax Mini Film

 • Eksponeringsområde: 42 x 64mm
 • Lukkertid: 1/125s / Bulb
 • Eksponeringskompensation: +2/-2
 • Udskydningsmekanisme: Motoriseret
 • Flere eksponeringer: Ja
 • Ledetal for indbygget flash: 9 (m)
 • Automatisk flash: Ja
 • Batteri: 6V (4x AAA)
 • Stativgevind: Ja
 • Kabeludløser: Ja
 • Blænde: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Pakken indeholder

 • Lomo’Instant kamera
 • Lomo'Instant Fisheye-objektiv
 • Lomo'Instant Portræt-objektiv
 • Lomo'Instant Close-Up-objektiv
 • Lomo'Instant Splitzer
 • Objektivdæksel
 • Farvede gelfiltre
 • Kort med fotograferingsteknikker
 • Instruktionsmanual

The Lomo'Instant is the perfectly sized instant camera to take wherever you go. Boasting a classy, minimalist design, it’s the most creative way to shoot beautiful photos, which you can share anywhere and with everyone in an instant.

3 Shooting Modes To Cover Every Kind Of Instant
The Lomo'Instant has an auto flash shooting mode so you can easily shoot fantastic instant photos with flash in the touch of a button. You can also switch to the two manual shooting modes to open up all kinds of experimental shooting possibilities.

 • Flash-On Auto Mode
  Using this mode, a sensor on the flash detects the brightness, and the light meter automatically gives off the right amount of flash. The default aperture value is f/16 and the exposure compensation dial can be adjusted. It’s perfect to use anywhere when you’re on the go.
 • Flash-On Manual Mode
  This mode is great for shooting indoors. The flash is on and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures.
 • Flash-Off Manual Mode
  This mode is great for long exposures at night. The flash is switched off and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures at night.

An Ultra-Advanced Lens System
The camera has a built-in wide-angle lens and is compatible with multiple lens attachments that can be screwed onto the Lomo’Instant for tons of creative and experimental photography options.
The 27mm equivalent wide-angle lens captures more than your eyes can see and allows you to shoot up-close-and-personal shots with its 0.4m closest focusing distance.

Sh-o-o-o-o-t L-o-o-o-o-o-ng Exposures
The Lomo'Instant’s B setting lets you create light-streaked photos by holding the shutter open for as long as you like. Try it out for night-time or light painting photoshoots.

Shoot Unlimited Multiple Exposures
The Lomo'Instant is the only modern Instant camera which allows you to shoot unlimited multiple exposure instants. This means you can combine numerous shots in one frame for show-stopping effects!

Color Gels
Choose from blue, red, purple and yellow! By adding the filters over your flash, you can play around with cool and warm tones, and give an artistic flair to your instants!

The Largest Aperture Setting in the Instant Photography World
With its maximum aperture of f/8, the Lomo'Instant Camera has the largest aperture setting currently in the instant photography world. Shooting with f/8, you can get brighter shots. Alternatively, use a smaller aperture such as f/22 for getting every detail in focus.

The Perfect Instant Photo Format
The camera creates credit card-sized snapshots using high quality and widely available Fuji Instax Mini film, renowned for its bright colors and clear images.

Mirror
The Lomo'Instant Camera has a tiny mirror to the left of the lens. Combined with the wide-angle lens, the Lomo’Instant mirror lets you take picture-perfect selfies.

 • Film Format: Fujifilm Instax Mini Film
 • Exposure Area: 42mm x 64mm
 • Shutter Speed: 1/125s / Bulb
 • Exposure Compensation: +2/-2 Exposure Values
 • Ejection Mechanism: Motorized
 • Multiple Exposures: Yes
 • Built-in Flash Guide Number: 9(m)
 • Automatic Flash Output: Yes
 • Battery Supply: 6V (4x AAA batteries)
 • Tripod mount: Yes
 • Cable Release Mount: Yes
 • Aperture: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Package includes

 • Lomo’Instant Camera
 • Lomo'Instant Fisheye Lens Attachment
 • Lomo'Instant Portrait Lens Attachment
 • Lomo'Instant Close-Up Lens Attachment
 • Lomo'Instant Splitzer
 • Lens Caps
 • Colored Gel Filters
 • Shooting Technique Cards
 • Instruction Manual

Lomo'Instant är lagom stor så att du kan ta med den vart du än går. Med elegant och minimalistisk design är det det mest kreativa sättet att ta vackra och unika bilder, som du kan dela med dig av var som helst och med alla på ett ögonblick.

Tre fotograferingslägen som täcker alla typer av situationer
Lomo'Instant har ett automatiskt blixtläge så att du enkelt kan ta fantastiska direktbilder med blixt. Du kan också växla till de två manuella fotograferingslägena för att öppna upp alla typer av experimentella möjligheter inom fotografering.

Flash-On Auto Mode: I det här läget upptäcker sensorn på blixten ljusstyrkan och ljusmätaren ger automatiskt rätt styrka på blixten. Standardbländarvärde är F/16 och exponeringskompensationsratten kan justeras. Perfekt att använda var som helst när du är på språng.
Flash-On Manual Mode: Bra för fotografering inomhus. Blixten är på och du växla mellan N för normal dagsfotografering och B för lång slutartid.
Flash-Off Manual Mode: Perfekt för kvällsfotografering. Blixten är avstängd och du kan välja mellan N för normal dagsfotografering och B för långa slutartider på kvällen.

Ett superavancerat linssytem
Kameran har ett inbyggt vidvinkelobjektiv som är kompatibelt med flera linsfästen som kan skruvas fast på Lomo’Instant för massor av kreativa och experimentella fotograferingar.
Vidvinkelobjektivet har en motsvarighet på 27 mm med en närgräns på 0,4m som kan fånga mer än vad dina ögon kan se. Med andra ord kan du plåta riktigt närgångna och personliga bilder.

Långa slutartider
Med B-inställningen på Lomo’Instant kan du skapa bilder med ljusstrimmor (light-streak) genom ha slutaren öppen så länge som du önskar.

Ta obegränsat bilder med flera exponeringar
Lomo’Instant är den enda moderna direktbildskameran som kan ta obegränsat bilder med flera exponeringar. Detta innebär att du kan kombinera flera bilder i en för riktigt coola effekter!

Color Gels
Välj mellan blå, röd, lila och gul! Genom att lägga filter över blixten kan man experimentera med kalla och varma toner för att få en konstnärlig stil på bilderna!

Den största bländaren i världen bland direktbildskameror
Med dess största bländare på F/8 har Lomo’Instant den största bländaren som finns bland direktbildskameror i världen. Att fotografera med F/8 kan du får ljusare bilder. Alternativt kan du använda en mindre bländare som t.ex. F/22 för att få med varje detailj.

Det perfekta direktbildsformatet
Kameran skapar stillbilder i kreditkortsstorlek med hög kvalitet och den allmänt kända Fuji Instax Mini filmen som är känd för sina ljusa färger och skarpa bilder.

Spegel
Lomo’Instant har en liten spegel till vänster om objektivet. Tillsammans med vidvinkelobjektivet kan du ta perfekta selfies.

Filmformat: Fujifilm Instax Mini Film

 • Bildyta: 42 x 64mm
 • Slutartid: 1/125s / Bulb
 • Exponeringskompensation: +2/-2
 • Utmatningsmekanism: Motordriven
 • Flera exponeringar: Ja
 • Inbyggd ledtal för blixt: 9 (m)
 • Automatisk blixt: Ja
 • Batteri: 6V (4x AAA)
 • Stativfäste: Ja
 • Trådutlösare: Ja
 • Bländare: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Vad som ingår

 • Lomo’Instant kamera
 • Lomo'Instant Fisheye-objektiv
 • Lomo'Instant Porträtt-objektiv
 • Lomo'Instant Close-Up-objektiv
 • Lomo'Instant Splitzer
 • Objektivlock
 • Färgade gelfilter
 • Kort med fotograferingstekniker
 • Instruktionsmanual

The Lomo'Instant is the perfectly sized instant camera to take wherever you go. Boasting a classy, minimalist design, it’s the most creative way to shoot beautiful photos, which you can share anywhere and with everyone in an instant.

3 Shooting Modes To Cover Every Kind Of Instant
The Lomo'Instant has an auto flash shooting mode so you can easily shoot fantastic instant photos with flash in the touch of a button. You can also switch to the two manual shooting modes to open up all kinds of experimental shooting possibilities.

 • Flash-On Auto Mode
  Using this mode, a sensor on the flash detects the brightness, and the light meter automatically gives off the right amount of flash. The default aperture value is f/16 and the exposure compensation dial can be adjusted. It’s perfect to use anywhere when you’re on the go.
 • Flash-On Manual Mode
  This mode is great for shooting indoors. The flash is on and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures.
 • Flash-Off Manual Mode
  This mode is great for long exposures at night. The flash is switched off and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures at night.

An Ultra-Advanced Lens System
The camera has a built-in wide-angle lens and is compatible with multiple lens attachments that can be screwed onto the Lomo’Instant for tons of creative and experimental photography options.
The 27mm equivalent wide-angle lens captures more than your eyes can see and allows you to shoot up-close-and-personal shots with its 0.4m closest focusing distance.

Sh-o-o-o-o-t L-o-o-o-o-o-ng Exposures
The Lomo'Instant’s B setting lets you create light-streaked photos by holding the shutter open for as long as you like. Try it out for night-time or light painting photoshoots.

Shoot Unlimited Multiple Exposures
The Lomo'Instant is the only modern Instant camera which allows you to shoot unlimited multiple exposure instants. This means you can combine numerous shots in one frame for show-stopping effects!

Color Gels
Choose from blue, red, purple and yellow! By adding the filters over your flash, you can play around with cool and warm tones, and give an artistic flair to your instants!

The Largest Aperture Setting in the Instant Photography World
With its maximum aperture of f/8, the Lomo'Instant Camera has the largest aperture setting currently in the instant photography world. Shooting with f/8, you can get brighter shots. Alternatively, use a smaller aperture such as f/22 for getting every detail in focus.

The Perfect Instant Photo Format
The camera creates credit card-sized snapshots using high quality and widely available Fuji Instax Mini film, renowned for its bright colors and clear images.

Mirror
The Lomo'Instant Camera has a tiny mirror to the left of the lens. Combined with the wide-angle lens, the Lomo’Instant mirror lets you take picture-perfect selfies.

 • Film Format: Fujifilm Instax Mini Film
 • Exposure Area: 42mm x 64mm
 • Shutter Speed: 1/125s / Bulb
 • Exposure Compensation: +2/-2 Exposure Values
 • Ejection Mechanism: Motorized
 • Multiple Exposures: Yes
 • Built-in Flash Guide Number: 9(m)
 • Automatic Flash Output: Yes
 • Battery Supply: 6V (4x AAA batteries)
 • Tripod mount: Yes
 • Cable Release Mount: Yes
 • Aperture: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Package includes

 • Lomo’Instant Camera
 • Lomo'Instant Fisheye Lens Attachment
 • Lomo'Instant Portrait Lens Attachment
 • Lomo'Instant Close-Up Lens Attachment
 • Lomo'Instant Splitzer
 • Lens Caps
 • Colored Gel Filters
 • Shooting Technique Cards
 • Instruction Manual

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber
alt="" 107285 LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI REYKJAVIK COMBO LI800XOL
EAN: 9007710001588