alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT WIDE SORT

LOMOGRAPHY LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT WIDE BLACK

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT WIDE BLACK

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT WIDE BLACK
Lomo’Instant Wide er udstyret med indstilling til manuel eksponering samt fuldt programmerbar lukker, så du bare kan læne dig tilbage og nemt få fantastiske instant-billeder. Lang eksponering, flere eksponeringer og farvede eksponeringer - dette kamera giver dig alt, du har brug for, for at udleve din kreativitet til fulde.

Uanset om du er til pool party, slapper af på sofaen mens din hund laver kunster, cykler i et skønt landskab eller spiser brunch med vennerne - vælger du blot din foretrukne optagetilstand, og du er i gang!

Lomo’Instant Wide bruger Fuji Instax Wide film, som er dobbelt så bred som Instax Mini film.

Fuld programmerbar lukker
Start autofunktionen og benyt dig af den fuldt programmerbare lukker. For hvert enkelt billede du tager, vil lukkeren automatisk bestemme, hvor meget lys der kræves, for at nå en perfekt eksponering - en fuldstændig problemfri instant-oplevelse.

Fjernstyring med objektivdækslet
Luk øjnene og forestil dig, at du kan tage et instant-billede af dig selv og dine venner, uden at du skal trykke på udløserknappen. Åbn så øjnene - for med Lomo’Instant Wide kan du gøre lige præcis det. Fjernstyr lukkerudløsning med objektivdækslet fra Lomo’Instant Wide og tag fantastiske gruppe- og festbilleder.

PC Sync Socket
Med PC Sync Socket på Lomo’Instant Wide kan du klare alle lyssituationer med lethed - perfekt til alt fra enkelte flashudladninger til studio-flash-kits.

Lang eksponering i storformat
For betagende billeder med lang eksponering benyt Bulb Mode på din Lomo’Instant Wide. Eksperimentér med vilde lysmalerier blot ved at holde lukkeren manuelt åben, så længe du har brug for.

Når én bare ikke er nok: Ubegrænset antal eksponeringer
Lomo’Instant samt Lomo’Instant Wide er de eneste instant-kameraer, som er i stand til et ubegrænset antal eksponeringer! Med et tryk på MX-knappen kan du skabe imponerende klassikere med flere eksponeringer på et øjeblik.

Farvegeler
Giv dine billeder en kunstnerisk stil og eksperimentér med flotte og skøre resultater - med 4 flash geler i klare farver kan du male dine Lomo’Instant Wide billeder med et skud farve.

Flash til eller fra
Perfekt til når du vil tage billeder af hele scenariet og ikke blot dit motiv med en mørk baggrund. Med denne egenskab kan du styre præcis hvor og hvornår, flashen skal være aktiveret. Ved hjælp af den fuldt programmerbare lukker får du veleksponerede billeder uden flashen.

Eksponeringskompensation
Du kan nemt tage lysere eller mørkere billeder vha. eksponeringskompensationskontrol.

Hurtig fokusering
Med tre forskellige zoner for fokusering er det virkelig hurtigt og nemt at justere den ønskede fokusafstand.

Tekniske specifikationer

Filmformat: Fujifilm Instax Wide Film
Eksponeringsområde: 64mm x 99mm
Objektivets brændvidde: 90mm (35mm ækvivalent)
Auto-eksponeringstype: Programmeret automatisk
Blænde: f/8, f/22
Lukkerhastighedsrækkevidde: Bulb (Bulb Mode), 8s-1/250 (Auto Shooting Mode), 1/30 (Fixed Shutter Speed Mode)
Eksponeringskompensation: +1/-1 Eksponeringsværdier (Ambient)
Udskydning: Motoriseret
Flere eksponeringer: Ja
Ledetal for indbygget flash: 13 (m)
Indbygget flash: Automatisk elektronisk flash & tilstand for flash fra
Mindste nærgrænse: 0,6m (0,1m med Close-Up-objektiv)
Indstilling for zonefokusering: 0,6m / 1-2m / uendelig
Stativfatning: Ja
Fjernstyring: Infrarød
Batteri: 4 x AA batterier (4 x 1,5V)
Batteri til fjernstyring: 1 x 2025 batteries (3V)
Filtergevind: 49mm

Pakken indeholder

Lomo’Instant Wide kamera i sort
Farvede gelfiltre
Objektivdæksel til fjernstyring
Teknikkort til optagelse
Instruktionsmanual

You have too many friends to fit them all in one Instax Mini frame but want to capture the wonderful vibes of your wild night instantly? Take a ride into the wide and shoot every beautiful, bizarre and bewildering moment of your adventures in an expanded format. All it takes is a single snap for a perfectly exposed picture to see the light of the day.
The Lomo’Instant Wide features not only manual exposure settings for the free-thinkers out there, but also comes equipped with a Fully Programmatic Shutter that lets you lean back and enjoy the ease of the instant. Long exposures, multiple exposures and color-flashed exposures—this camera gives you everything you need to explore your creativity.

Fully Automatic & Creative Shooting Modes
Whether you’re relaxing at a pool party in the hills of Hollywood, sipping tea on the sofa while your dog does backflips, biking through Chilean vineyards or enjoying Sunday brunch with friends—simply select your preferred shooting mode and you’ll be on your way!

Fully Programmatic Shutter
Engage auto mode and take advantage of its fully programmatic shutter. For every image you snap, the shutter will automatically determine how much light is necessary for perfect exposure—a totally hassle-free instant experience.

Remote Control Lens Cap
Close your eyes and imagine being able to snap an instant photo of yourself and your friends without having to push the shutter button. Now open your eyes—with the Lomo’Instant Wide, you can do just that. Remotely operate the shutter release with the lens cap of the Lomo’Instant Wide to take great group and party photos.

Take a Ride on the Wide Side
Conjuring the spirit of shooting large film format Polaroids of yesteryear, the Lomo’Instant Wide uses Fuji Instax Wide film, which is twice as wide as Instax Mini film.

PC Sync Socket
With the PC Sync Socket on the Lomo’Instant Wide, you can approach every lighting situation with ease—perfect for everything from single flashes to studio flash kits.

Built-In Premium 90mm Lens
Being a 35mm equivalent, the built in lens on the Lomo’Instant Wide means wide format instant versatility like never before. Take gorgeous portraits using the closest focusing distance (0.6m), keep your distance with the 1-2m setting, or simply switch infinity for everything else!

Large Format Long Exposures
For stunning long exposure photographs, engage Bulb Mode on your Lomo’Instant Wide. Experiment with insane light paintings just by holding the shutter open manually for as long as you need.

When One is Just Not Enough: Unlimited Multiple Exposures
Next to the Lomo’Instant, the Lomo’Instant Wide is the only other instant camera capable of unlimited multiple exposures! With the flick of the MX switch, you can create awe-inspiring multiple exposure classics in an instant.

Color Gels
Add artistic style to your shots and experiment with cool and crazy results—4 brightly colored flash gels let paint your Lomo’Instant Wide shots with a smack of color.

Flash On and Off
Perfect for those times you want to shoot the entire scene and not just your subject with a blacked-out background, this feature allows you to control exactly when and where the flash is enabled. With the help of the Fully Programmatic Shutter, you get well exposed shots without the flash.

Exposure Compensation
Easily shoot lighter or darker photos using the exposure compensation control.

Fast Focusing
With three different zone focusing areas, it’s super-fast and easy to adjust to every focusing distance desired.

Technical Specifications

Film Format: Fujifilm Instax Wide Film
Exposure Area: 64mm x 99mm
Lens Focal Length: 90mm (35mm equivalent)
Auto exposure type: Programmed Automatic
Aperture: f/8, f/22
Shutter Speed range: Bulb (Bulb Mode), 8s-1/250 (Auto Shooting Mode), 1/30 (Fixed Shutter Speed Mode)
Exposure Compensation: +1/-1 Exposure Values (Ambient)
Ejection Mechanism: Motorized
Multiple Exposures: Yes
Built-in Flash Guide Number: 13 (m)
Built-in Flash: Automatic Electronic Flash & Flash Off Mode
Closest Focusing Distance: 0.6m (0.1m with the Close-Up Lens)
Zone Focusing Setting: 0.6m / 1-2m / infinite
Tripod Mount: Yes
Remote control transmission: Infrared
Battery Supply: 4 x AA batteries (4 x 1.5V)
Remote control battery Supply: 1 x 2025 batteries (3V)
Filter Thread: 49mm

Package Includes

Lomo’Instant Wide Camera black
Colored Gel Filters
Remote Control Lens Cap
Shooting Technique Cards
Instruction Manual

 

Lomo’Instant Wide er utstyrt med innstilling for manuell eksponering samt fullt programmerbar lukker, slik at du bare kan lene deg tilbake og enkelt få fantastiske instant-bilder. Lang eksponering, flere eksponeringer og fargede eksponeringer - dette kameraet gir deg alt du trenger for å være kreativitet til det fulle.

Uansett om du er på poolparty, slapper av på sofaen mens hunden gjør backflips, sykler i et flott landskap eller spiser lunsj med vennene - velger du bare ønsket opptaksmodus, og du er i gang!

Lomo’Instant Wide bruker Fuji Instax Wide film som er dobbelt så bred som Instax Mini film.

Fullt programmerbar lukker
Start autofunksjonen og benytt deg av den fullt programmerbare lukkeren. For hvert enkelt bilde du tar vil lukkeren automatisk bestemme hvor mye lys som kreves for å få en perfekt eksponering - en fullstendig problemfri instant-opplevelse.

Fjernstyring med objektivdekselet
Lukk øynene og forestill deg at du kan ta et instant-bilde av deg selv og vennene dine uten å trykke på utløserknappen. Åpne så øynene - for med Lomo’Instant Wide kan du gjøre nettopp dette. Fjernstyr lukkerutløsning med objektivdekselet fra Lomo’Instant Wide og ta fantastiske gruppe- og festbilder.

PC Sync Socket
Med PC Sync Socket på Lomo’Instant Wide kan du enkelt klare alle lyssituasjoner - perfekt til alt fra enkelte blitsutladninger til studioblits-kits.

Lang eksponering i storformat
For fantastiske bilder med lang eksponering, benytt Bulb Mode på din Lomo’Instant Wide. Eksperimentér med ville lysmalerier ved å holde lukkeren manuelt åpen så lenge du ønsker eller trenger.

Når bare én ikke er nok: Ubegrenset antall eksponeringer
Lomo’Instant samt Lomo’Instant Wide er de eneste instant-kameraene som er i stand til et ubegrenset antall eksponeringer! Med et trykk på MX-knappen kan du skape imponerende klassikere med flere eksponeringer på et øyeblikk.

Fargegeleer
Gi bildene dine en kunstnerisk stil og eksperimentér med flotte og skjøre resultater - med 4 blitsgeleer i klare farger kan du male Lomo’Instant Wide bildene dine med en farge.

Blits på eller av
Perfekt når du vil ta bilder av hele scenariet og ikke bare motivet ditt med en mørk bakgrunn. Med denne egenskapen kan du styre presis hvor og når blitsen skal være aktivert. Ved hjelp av den fullt programmerbare lukkeren får du veleksponerte bilder uten blits.

Eksponeringskompensasjon
Du kan enkelt ta lysere eller mørkere bilder vha. eksponeringskompensasjonskontroll.

Rask fokusering
Med tre forskjellige soner for fokusering er det raskt og enkelt å justere ønsket fokusavstand.


Tekniske spesifikasjoner:

 • Filmformat: Fujifilm Instax Wide Film
 • Eksponeringsområde: 64mm x 99mm
 • Objektivets brennvidde: 90mm (35mm ekvivalent)
 • Auto-eksponeringstype: Programmeret automatisk
 • Blender: f/8, f/22
 • Lukkerhastighetsrekkevidde: Bulb (Bulb Mode), 8s-1/250 (Auto Shooting Mode), 1/30 (Fixed Shutter Speed Mode)
 • Eksponeringskompensasjon: +1/-1 Eksponeringsverdier (Ambient)
 • Utskytning: Motorisert
 • Flere eksponeringer: Ja
 • Ledetall for innebygget blits: 13 (m)
 • Innebygget blits: Automatisk elektronisk blits & tilstand for blits av
 • Minste nærgrense: 0,6m (0,1m med Close-Up-objektiv)
 • Innstilling for sonefokusering: 0,6m / 1-2m / uendelig
 • Stativfatning: Ja
 • Fjernstyring: Infrarød
 • Batteri: 4 x AA batterier (4 x 1,5V)
 • Batteri til fjernstyring: 1 x 2025 batterier (3V)
 • Filterstørrelse: 49mm


Pakken inneholder:

 • Lomo’Instant Wide kamera i sort
 • Fargede gelefiltre
 • Objektivdeksel til fjernstyring
 • Teknikkort til opptak
 • Instruksjonsmanual

You have too many friends to fit them all in one Instax Mini frame but want to capture the wonderful vibes of your wild night instantly? Take a ride into the wide and shoot every beautiful, bizarre and bewildering moment of your adventures in an expanded format. All it takes is a single snap for a perfectly exposed picture to see the light of the day.
The Lomo’Instant Wide features not only manual exposure settings for the free-thinkers out there, but also comes equipped with a Fully Programmatic Shutter that lets you lean back and enjoy the ease of the instant. Long exposures, multiple exposures and color-flashed exposures—this camera gives you everything you need to explore your creativity.

Fully Automatic & Creative Shooting Modes
Whether you’re relaxing at a pool party in the hills of Hollywood, sipping tea on the sofa while your dog does backflips, biking through Chilean vineyards or enjoying Sunday brunch with friends—simply select your preferred shooting mode and you’ll be on your way!

Fully Programmatic Shutter
Engage auto mode and take advantage of its fully programmatic shutter. For every image you snap, the shutter will automatically determine how much light is necessary for perfect exposure—a totally hassle-free instant experience.

Remote Control Lens Cap
Close your eyes and imagine being able to snap an instant photo of yourself and your friends without having to push the shutter button. Now open your eyes—with the Lomo’Instant Wide, you can do just that. Remotely operate the shutter release with the lens cap of the Lomo’Instant Wide to take great group and party photos.

Take a Ride on the Wide Side
Conjuring the spirit of shooting large film format Polaroids of yesteryear, the Lomo’Instant Wide uses Fuji Instax Wide film, which is twice as wide as Instax Mini film.

PC Sync Socket
With the PC Sync Socket on the Lomo’Instant Wide, you can approach every lighting situation with ease—perfect for everything from single flashes to studio flash kits.

Built-In Premium 90mm Lens
Being a 35mm equivalent, the built in lens on the Lomo’Instant Wide means wide format instant versatility like never before. Take gorgeous portraits using the closest focusing distance (0.6m), keep your distance with the 1-2m setting, or simply switch infinity for everything else!

Large Format Long Exposures
For stunning long exposure photographs, engage Bulb Mode on your Lomo’Instant Wide. Experiment with insane light paintings just by holding the shutter open manually for as long as you need.

When One is Just Not Enough: Unlimited Multiple Exposures
Next to the Lomo’Instant, the Lomo’Instant Wide is the only other instant camera capable of unlimited multiple exposures! With the flick of the MX switch, you can create awe-inspiring multiple exposure classics in an instant.

Color Gels
Add artistic style to your shots and experiment with cool and crazy results—4 brightly colored flash gels let paint your Lomo’Instant Wide shots with a smack of color.

Flash On and Off
Perfect for those times you want to shoot the entire scene and not just your subject with a blacked-out background, this feature allows you to control exactly when and where the flash is enabled. With the help of the Fully Programmatic Shutter, you get well exposed shots without the flash.

Exposure Compensation
Easily shoot lighter or darker photos using the exposure compensation control.

Fast Focusing
With three different zone focusing areas, it’s super-fast and easy to adjust to every focusing distance desired.

Technical Specifications

Film Format: Fujifilm Instax Wide Film
Exposure Area: 64mm x 99mm
Lens Focal Length: 90mm (35mm equivalent)
Auto exposure type: Programmed Automatic
Aperture: f/8, f/22
Shutter Speed range: Bulb (Bulb Mode), 8s-1/250 (Auto Shooting Mode), 1/30 (Fixed Shutter Speed Mode)
Exposure Compensation: +1/-1 Exposure Values (Ambient)
Ejection Mechanism: Motorized
Multiple Exposures: Yes
Built-in Flash Guide Number: 13 (m)
Built-in Flash: Automatic Electronic Flash & Flash Off Mode
Closest Focusing Distance: 0.6m (0.1m with the Close-Up Lens)
Zone Focusing Setting: 0.6m / 1-2m / infinite
Tripod Mount: Yes
Remote control transmission: Infrared
Battery Supply: 4 x AA batteries (4 x 1.5V)
Remote control battery Supply: 1 x 2025 batteries (3V)
Filter Thread: 49mm

Package Includes

Lomo’Instant Wide Camera black
Colored Gel Filters
Remote Control Lens Cap
Shooting Technique Cards
Instruction Manual

 

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber
alt="" 107294 LOMO'INSTANT WIDE BLACK LI200B
EAN: 9007710003933